Mötesplatsen för dig inom fastighetsbranschen, mar, 25 2019
Senaste Nytt

Tyréns stödjer forskning i murverksanalys

Bild: Tyréns.
Bild: Tyréns.
Publicerad av
Sanna Kesselfors - 12 mar 2018

Det nya FoU-projektet ”Analys av murverksvalv” syftar till att vi ska kunna göra bättre bedömningar av historiska valvkonstruktioner. Med hjälp av utvecklade analysmetoder kan man göra säkrare bedömningar som minskar kostnaderna och gynnar bevarandet av kulturmiljön.  

Carl Thelin är teknisk doktor och konstruktör och jobbar med inriktning mot historiska byggnader på Tyréns. Numera är han även adjungerad professor på Linnéuniversitetet, där han bedriver forskning om historiska konstruktioner som bland annat handlar om att utveckla analysmetoder för murverkskonstruktioner.

– Dagens analysmetoder för byggnadskonstruktioner är inte anpassade för analys av murverksvalv. Det är spännande att vi inom forskningen tagit upp en gammal grafisk teknik från 1800-talet som vi lärt oss tillämpa med dagens digitala lösningar, säger Carl Thelin.

Vanliga föremål för analys är sprickbildningar och deformationer i alltifrån kyrkor till slottsbyggnader och gammal stadsbebyggelse. Ett aktuellt exempel är S:t Johannes kyrka i Stockholm där sprickbildning uppstod i mitten av 1900-talet. Järnförstärkningar gjordes av valven på 1970-talet men trots det kvarstår problem med sprickbildning.

– Med bättre metoder kan vi till exempel visa att sprickbildning inte är farlig och vi behöver inte göra så stora åtgärder. Utan utvecklade analysmetoder kan resultatet bli att man inte vågar stanna vid enklare åtgärder, utan tar istället till dyra och onödiga förstärkningar, säger Carl Thelin.

Genom en utvecklad och effektiviserad teknik syftar forskningen till att kunna göra mer effektiva och långsiktigt hållbara lösningar som bidrar till bevarande av kulturmiljöer och sparar på såväl pengar, tid som klimat.

– Det finns många byggnader med valv i Sverige vilket gör att behovet av forskningen är stor, även om marknaden för murverksanalys i Sverige är relativt liten, säger Carl Thelin.