Mötesplatsen för dig inom fastighetsbranschen, mar, 25 2019
Senaste Nytt

Caverion övertar fastighetsdriften för Studsvik

Bild: Caverion.
Bild: Caverion.
Publicerad av
Sanna Kesselfors - 12 mar 2018

Caverion har ingått avtal om att överta fastighetsdriften för Studsvik Nuclear. Avtalet innebär ansvar för mediaproduktionen, exempelvis försörjning av vatten, värme och kyla, till Studsvik och övriga fastighetsägare.

Avtalet omfattar alla tekniska discipliner samt verksamhetsanknutna tjänster som post, godshantering och transporttjänster. Uppdraget, som sträcker sig över tre år med möjlighet till förlängning, startade 1 mars.

- Med Caverion som leverantör säkerställer vi en professionell drift av vår anläggning i Studsvik vilket kommer att gynna såväl oss som våra hyresgäster och kunder på siten, säger Joakim Lundström, VD Studsvik Nuclear.

I uppdraget ingår också att följa totalkostnaden för kunden när det gäller drift, underhåll och förvaltning. Upplägget syftar till ett öppet, transparent och långsiktigt samarbete.

- Vi är mycket stolta över driftansvaret av en så pass komplex anläggning. Vi går in i uppdraget med ett långsiktigt fokus och lägger stor vikt vid ett förebyggande arbetssätt, säger Michael Jakobsson, chef verksamhetsutveckling, Caverion Sverige.

Avtalet innebär även personalövergång då Studsvik Nuclear genomför en outsourcing av fastighetsenhetens operativa verksamhet. Syftet med verksamhetsöverlåtelsen är en ökad flexibilitet och en mer effektiv drift och förvaltning.