Mötesplatsen för dig inom fastighetsbranschen, aug, 19 2018
Senaste Nytt

Lundén Architecture utformar Venedig-biennalens nordiska bidrag

Den internationella arkitekturutställningen vid Venedigs biennal är världens största och viktigaste utställning. Den nordiska paviljongen, designad av Sverre Fehn, färdig 1962, konstruerades i biennalen trädgård som en plats där konst och senare arkitektur från Norge, Sverige och Finland kunde visas i samband med biennaler. Foto: Wikipedia, kredit: Jean-Pierre Dalbéra
Den internationella arkitekturutställningen vid Venedigs biennal är världens största och viktigaste utställning. Den nordiska paviljongen, designad av Sverre Fehn, färdig 1962, konstruerades i biennalen trädgård som en plats där konst och senare arkitektur från Norge, Sverige och Finland kunde visas i samband med biennaler. Foto: Wikipedia, kredit: Jean-Pierre Dalbéra
Siri Aurdals utställning ONDA VOLANTE i Venedig-biennalens Nordiska paviljong. Foto: Wikipedia, Kredit, Mats Stjernstedt
Siri Aurdals utställning ONDA VOLANTE i Venedig-biennalens Nordiska paviljong. Foto: Wikipedia, Kredit, Mats Stjernstedt
ArkDes deltar i huvudutställningen på Venedigbiennalen med Petra Gipp och Mikael Olsson. ArkDes kommer att visa en utställning om svensk 1900-talsarkitektur. Utställningen kommer innehålla material från ArkDes samlingar och förhålla sig till arkitekturbiennalens övergripande tema Freespace genom att undersöka hur rumslig generositet kan bidra till upplevelsen av en plats eller ett landskap.   Foto/källa: Mikael Olsson
ArkDes deltar i huvudutställningen på Venedigbiennalen med Petra Gipp och Mikael Olsson. ArkDes kommer att visa en utställning om svensk 1900-talsarkitektur. Utställningen kommer innehålla material från ArkDes samlingar och förhålla sig till arkitekturbiennalens övergripande tema Freespace genom att undersöka hur rumslig generositet kan bidra till upplevelsen av en plats eller ett landskap. Foto/källa: Mikael Olsson
Nordiska paviljongen Venedig 2017. Då var det Stockholms Moderna museet som visade ny design. Foto: Åsa Lundén-Moderna Museet
Nordiska paviljongen Venedig 2017. Då var det Stockholms Moderna museet som visade ny design. Foto: Åsa Lundén-Moderna Museet
Publicerad av
Markku Björkman - 11 mar 2018

Nordiska paviljongens medkommissionärer vid Venedigs arkitekturbiennal tillkännagav nyligen att den finländska arkitektbyrån Lundén Architecture Company har fått i uppdrag att utforma det nordiska bidraget till 2018 - års internationella arkitekturutställning i Venedig.

Eero Lundens förslag, med titeln Another Generosity, utforskar förhållandet mellan natur och byggnader. Målet är att utveckla nya sätt att konstruera byggnader som sätter tyngdpunkten på de känsliga men ofta osynliga interaktionerna mellan de inbyggda och naturliga världarna.

Den Nordiska paviljongen, designad av Sverre Fehn 1962, firar naturens olika fenomen: ljus, ljud, material som för samman dem till en symbios som i sin tur bildar en unik arkitektonisk upplevelse.

2018-installationen i den Nordiska paviljongen bygger på kontext som har skapats av Fehn och som ställer en fråga om hur vi ser oss själva i förhållande till naturen idag. Projektet är fortfarande under utveckling men syftar till att frammana en minnesrik upplevelse för besökaren och en plats för möten och dialoger under hela biennalen.

Projektet bedrivs gemensamt av regissörerna för tre museer: Juulia Kauste från Finlands Arkitekturmuseum, som tar över chefskapet i år; Nina Berre från Statens konstmuseum, arkitektur och design och Kieran Long från ArkDes, Sveriges centrum för arkitektur och design.

- Med dagens utmaningar på miljöområdet har vi ansvaret för att återställa balansen mellan den inbyggda och naturliga miljön. Arkitektur som vår mest grundläggande teknik behöver återuppfinnas och som arkitekter måste vi överväga vem eller vad vi bygger för. Vad är det världsomfattande bakom de byggnader vi skapar? Frågar Eero Lundén retoriskt.

Juulia Kauste, chef för Finlands Arkitekturmuseum, konstaterar: - Eero är en del av en spännande ny generation av finländska arkitekter med ambitionen att ifrågasätta arkitekturens grundläggande roll i det 21:a århundradet. Jag är övertygad om att han kommer att föra friska vindar och intellektuellt djup till sitt projekt och bidra till en oförglömlig upplevelse för biennalens besökare.

Venedigs Arkitekturbiennal 2018 öppnar för allmänheten den 26 maj 2018 och den stänger den 25 november.

Bakgrund och tillvägagångssätt

Eero Lundens 2018-projekt kommer att bli det första som växer fram ur ett samarbete mellan regissörerna för de tre museerna som är medkommissionärer i paviljongen.

Biennalen har omvandlats under de senaste åren. Förutom utställningar som representerar enskilda byggnader eller arkitekter, presenteras idag olika slags engagemang för de sociala, politiska, miljömässiga och ekonomiska krafterna som bidrar till urbanisering världen över. Detta kan ses som ett generationsskifte, bort från "stjärnarkitektur" till mera samhälleligt engagerad, teknisk inriktad litteratur och koopererande arkitekturkultur.

De tre museerna har ambitionen att göra den nordiska paviljongen till en plattform för bindande forskning, kreativitet och polemik inom arkitekturområdet.

För paviljongens besökare vill man presentera de mest spännande idéerna inom nordisk arkitektur. Från och med detta år väljer varje institution var för sig en enskild utövare eller ett team som får i uppdrag att driva paviljongen. Det kan vara arkitekter, forskare, kuratorer eller andra med ett särskilt bidrag till arkitekturkulturen.

De tre kommissionsledamöterna kommer att stödja projektutvecklingen, men tillåter deltagarna att fritt utveckla sina egna argument utan kuratorbundna filter.

Lundén Architecture Company

Eero Lundén föddes i Åbo, Finland år 1982. Han grundade Helsingfors-baserade Lundén Architecture Company 2008 vars koncept går ut på att fokusera på utveckling och innovation av den byggda miljön, arkitekturen och urbanism.

Källa: Finlands arkitekturmuseum
Museum of Finnish Architecture

 

 

Annons

Annons