Mötesplatsen för dig inom fastighetsbranschen, jan, 24 2019
Senaste Nytt

Nytt höghus byggs i Kista

Bild: Dreem Arkitekter.
Bild: Dreem Arkitekter.
Publicerad av
Sanna Kesselfors - 15 maj 2018

Dreem Arkitekter har tillsammans med ÅWL fått uppdraget att rita ett 90 meter högt bostadshus och en ”Profilbyggnad” för Klövern i Kista. Detaljplanen, som nyligen legat ute på samråd, omfattar byggnation av cirka 520 nya lägenheter, en förskola och en ny stadspark vid korsningen Kistavägen och Grönlandsgatan i Kista.

Höghuset, Kv. Myvatten.

Kvarteret Myvatten är placerat på hörnet mellan Torshamnsgatan och Kistavägen. Båda dessa gator är delar i ett system av boulevarder som omger Kista. Tomtens placering i det östra hörnet av denna ring av boulevarder ger projektet dess relevans, inte bara inom projekt Isafjord, utan även för Kista som helhet. Utöver detta, så gör närheten till Victoria Tower och de regionala transportaxlarna (E4, E18 och Ostkustbanan), att det finns en relation till hela regionen och inte bara till dess direkta kontext.

Profilbyggnaden och Urban Strategi

Profilbyggnadens tomt är placerad bredvid Isafjords nya park längs med Dalviksgatan. Från ett urbant perspektiv fungerar byggnaden som en bakgrund mot parken och hjälper till att definiera gaturummet längs med Dalviksgatan. På så vis förstärker den det urbana nätets sammanhållning mellan Grönlandsgatan, den föreslagna Hörnparken och områdets bostadsgator.

Byggnadens gestaltning och designprocessen är baserad på följande huvudkriterier:

* Förstärka förhållandet och dialogen mellan byggnaden och parken.

* Generera en stark publik destination vilken fungerar som en katalysator för hela Isafjords plan.

* Ge byggnaden en tydlig ”publik paviljong i park”-karaktär.

* Att hitta ett sammanhållet språk i syfte att undvika ett mer traditionellt utformade av ”bostäder ovanpå en sockel”-typologi.