Mötesplatsen för dig inom fastighetsbranschen, feb, 20 2019
Senaste Nytt

 Ett genombrott för miljonprogrammens hållbarhetsutmaning

Foto: Fristads bygg
Foto: Fristads bygg
Publicerad av
Simon Matthis - 03 jul 2018

Miljonprogrammens bostäder måste renoveras - och det fort. En kostnad som beräknas uppgå till över 650 miljarder kronor. Höga ekonomiska, ekologiska och sociala hållbarhetskrav är ännu en utmaning. Nu är ett genombrott för hållbar ombyggnation nära. I Vårgårda utanför Borås renoveras just nu sex flerfamiljshus med en unik energilösning som gör husen självförsörjande på fastighetsel. Imorgon medverkar Vårgårda Bostäders VD Jan Thorsson på Almedalen och talar om framtidens energilösningar i miljonprogrammen.

– Intresset för den tekniska lösningen är jättestort. Lagring av energi är en knäckfråga som har efterfrågats länge. Nu har vi möjliggjort att husen får en egen energiproduktion som driver värme, varmvatten, fläktsystem, hissar och annan fastighetsel. Jag skulle vilja kalla det för ett paradigmskifte kring hur vi fastighetsbolag kan tänka kring energifrågan, säger Jan Thorsson, VD på Vårgårda Bostäder.

Del av en helhet

Energilösningen bygger på solceller på taken och ett batterilager som räcker för fastighetens förbrukning för upp till två dygn. Under våren och sommaren sker en överproduktion, då tillverkas vätgas. På vintern används vätgasen till el och värme till byggnaden med hjälp av bränsleceller.

– Viktigt att poängtera är att hur bra energilösningen än är så är den en del av en helhet. Husen måste vara energisnåla för att driften ska bli optimal. Därför är det avgörande att vi renoverar husen på ett genomtänkt sätt och det har vi lyckats med genom ett stort engagemang från våra partners. Alla delar samma hållbarhetstanke och det har fått oss att höja ambitionen för varje fas i projektet, säger Jan Thorsson

”En förtätning av städer måste ske på höjden”

Husen som omfattas av projektet i Vårgårda byggdes i mitten av 1970-talet och har stått inför ett stort renoveringsbehov länge. För att också möta efterfrågan på fler hyresbostäder i kommunen kombineras renoveringen av husen med påbyggnation av ytterligare ett våningsplan, med totalt 54 bostäder. För entreprenaden står Fristad Bygg med mångårig erfarenhet inom hållbart byggande och marknadsledande på området träkonstruktion.

– Förtätning av städer måste ske på höjden och träets egenskaper lämpar sig väl för påbyggnad på befintlig stomme. Det har låg vikt jämfört med stål och betong, det är lättarbetat och hållbart över tid. Därför föreslog vi det istället för en konventionell stålkonstruktion. Som råvara ser vi 110 procent återväxt av det vi avverkar. Skulle Sverige ställa om till en högre grad träproduktion skulle många hållbarhetsutmaningar kunna lösas, säger Dan Wilhelmsson, affärsområdeschef samverkansentreprenad på Fristad Bygg.

”Enkel matematik för landets kommunala bostadsbolag”

Då Fristad Bygg både renoverar och bygger till skapas goda möjligheter att ta ett större grepp om hela byggnadens tekniska system. Husen får samma låga energiförbrukning som om de vore nybyggda och med såpass låg förbrukning var steget att skapa hus självförsörjande på el inom räckhåll. Med innovationsbolaget Nilsson Energys lösning lyckades man lösa energifrågan och metoden kommer nu skapa ringar på vattnet långt utanför Vårgårda, tror de inblandade.

– Det står helt klart att detta är ett första steg mot ett genombrott, inte minst sett till den totala ekonomin. Ser man på de beräkningsexempel som vi har tagit fram för helheten, både på kort och lång sikt, så är det enkel matematik för landets kommunala bostadsbolag att räkna hem detta, menar Dan Wilhelmsson.

Socialt ansvar och förbättrad status

Jan Thorsson betonar att ombyggnationen ska ses som ett byggprojekt bland andra, med skillnaden att man tagit ett helhetsgrepp kring både renovering, nyproduktion, energilösningen och det sociala ansvaret.

– Utvecklingen vi gör nu påverkar också den sociala biten. Husen får en helt annan arkitektur, de känns moderna och alla spår av 70-talet byggs bort. Det förbättrar statusen för hela området och som boende känner man en ny stolthet. Det attraherar också nya kundgrupper som tycker att det här området är det finaste och mest innovativa i Vårgårda. Det skapar en positiv spiral på flera sätt, säger Jan Thorsson.

Flerfamiljshusen i Vårgårda blir de första i Sverige som blir helt självförsörjande. Sex likadana huskroppar ingår i projektet med sammanlagt 172 lägenheter. Det första av husen beräknas vara färdigbyggt i november.