Mötesplatsen för dig inom fastighetsbranschen, mar, 18 2019
Senaste Nytt

BTH Bygg rustar upp Tensta Gymnasium

Foto: BTH Bygg
Foto: BTH Bygg
Publicerad av
Simon Matthis - 03 jul 2018

Tensta Gymnasium är en kommunal gymnasieskola i Stockholm som byggdes 1984. Skolan är ritad av arkitekt Gösta Uddén och är av samhälls- och skolhistorisk intresse, byggnaden är bland annat blåklassad, vilket är den högsta kulturklassningen.  Även den yttre miljön är av ett stort arkitektoniskt och konstnärligt värde.

Nu påbörjas en omfattande renovering och ombyggnation. Ombyggnaden består bland annat av upprustning av installationer, tillgänglighetsanpassning och ytskiktsrenovering vilket inkluderar en stor mängd balkar, pelare och andra trädetaljer i furu.

Den totala ytan för ombyggnationen är på cirka 15 000 kvadratmeter uppdelade i tre plan inklusive källare/garage. Beställare är SISAB och uppdraget utförs som en utförandeentreprenad.

 

Campus Tensta ska utvecklas till ett utbildningscentrum

Målet är ett gemensamt utbildningscentrum där Utbildningsförvaltningen, Kulturförvaltningen, Arbetsmarknadsförvaltningen, Stadsdelsförvaltningen och högskolor samt övriga utbildningsaktörer, till exempel folkhögskolor och studieförbund, samverkar.

Unga vuxna ska ges möjlighet till utbildning och vägledning samt kulturupplevelser i olika former. Målet är att skolan ska vara tillgänglig för olika aktiviteter även kvällstid och helger. En bred samverkan med andra verksamheter i stadsdelen ska finnas. Detta ska bidra till en mer sammanhållen verksamhet från Stockholms stads sida.

Det gemensamma målet är att få fler ungdomar och vuxna i arbete inom olika branscher samt ett kvalitativt och efterfrågat utbud av kultur. Arbetsnamnet för detta utbildningscentrum är Campus Tensta.

SISAB, som är fastighetsägare, har satt som mål att tillhandahålla så flexibla lokaler som möjligt för de olika verksamheter som kommer att bedrivas i de två byggnaderna.

- På BTH Bygg är vi glada och stolta att få vara med om utvecklingen och ombyggnationen av Tensta Gymnasium. Det är ett spännande projekt inte minst ur ett arkitektoniskt och konstnärligt perspektiv vilket ställer extra stora krav på oss som entreprenör. Vår ROT-avdelning har stor vana och specialkompetens av att arbeta med komplicerade renoveringar och även av att arbeta i kulturhistoriska fastigheter, säger Mattias Gretzer ansvarig affärschef på BTH Bygg.

BTH Bygg, SISAB och Arbetsmarknadsförvaltningen har i projektet även en gemensam dialog kring att försöka hitta lämpliga praktikplatser för arbetssökande i området.

- Det känns mycket värdefullt att vi arbetar tillsammans för att kunna erbjuda praktikplatser inom projektet. Det är något som passar BTHs värderingar mycket bra och vi är glada att vi tillsammans med SISAB jobbar aktivt med dessa frågor, säger Mattias Gretzer.

Projektering pågår och bygghandlingar är planerade i slutet av juni. Byggnaden renoveras i sektioner och färdigställande ska ske sommaren 2019.