Mötesplatsen för dig inom fastighetsbranschen, feb, 20 2019
Senaste Nytt

Kungsleden förstärker inom affärsutveckling

Foto: Kungsleden
Foto: Kungsleden
Publicerad av
Simon Matthis - 09 jul 2018

Kungsleden utvecklar och förstärker sin organisation genom att inrätta en Affärsutvecklingsavdelning med Frida Stannow Lind som chef. Frida kommer i sin nya roll som Affärsutvecklingschef att i nära samarbete med VD och Fastighetscheferna arbeta för att maximera fastigheterna och projektens lönsamhet samt att identifiera, utveckla och implementera nya tjänster och produkter som kunderna efterfrågar.

I affärsutvecklingsavdelningen ingår ledning, samordning och utveckling av uthyrnings-, projekt-, fastighetsutvecklings- samt teknikverksamheten.

Till den nyinrättade teknikavdelningen har Mattias Bergström rekryterats till Teknisk Chef. Mattias tillträder sin tjänst i september och kommer närmast från AMF Fastigheter där han jobbar som teknisk förvaltare och samordnare av de tekniska förvaltarna.

För att hålla fortsatt hög takt inom fastighetsutvecklings- och projektverksamheten har organisationen förstärkts med Tina Lindh som ansvarig Fastighetsutvecklare i Göteborg och Malmö samt Arne Pellas som Projektchef i Stockholm och Mälardalen. Tina kommer närmast från Castellum i Malmö där hon har haft rollen som projektledare. Arne Pellas har en lång och gedigen erfarenhet som beställare av kommersiella projekt och kommer närmst från CM projekt där han arbetat som projektledare. Båda tillträdde sina tjänster i början av april 2018.