Mötesplatsen för dig inom fastighetsbranschen, maj, 21 2019
Senaste Nytt

Svevia bygger bro för ökad trafiksäkerhet i Malmö

På Pildammsvägen i Malmö bygger Svevia en trafiksäkerlösning för oskyddade trafikanter. Foto: Pixabay
På Pildammsvägen i Malmö bygger Svevia en trafiksäkerlösning för oskyddade trafikanter. Foto: Pixabay
Publicerad av
Simon Matthis - 16 jul 2018

Malmö stad planerar för fler bostäder i stadsdelen Vintrie och vill utveckla området Erlandsro gård. För att skapa en smidigare och mer trafiksäker lösning längs Pildammsvägen har Svevia fått uppdrag av Malmö stad att bygga en planskild korsning i områdets östra del.

 

– Ombyggnationen av Pildammsvägen kommer att koppla ihop det befintliga handelsområdet och det nya bostadsområdet så att det blir en bra och smidig trafiklösning där oskyddade gång- och cykeltrafikanter får egna stråk både längs med Pildammsvägen och under Pildammsvägen genom en gång och cykeltunnel berättar Anders Folkesson, Svevia.

 

Entreprenaden som är en totalentreprenad omfattar förutom projektering, omfattande schaktarbeten, betongkonstruktioner, nybyggnation av bro, anläggning av pumpstation, nydragning av gång-och cykelbanor samt tillhörande markarbeten, omläggning av ledningar, belysning samt vatten och avlopp, flytt av träd, plantering och återställning av ytor.

 

– För att minska trafikstörningarna kommer vi att börja med att bygga en förbifart på den västra sidan om Pildammsvägen för bil och busstrafiken i två separata körfält, samt en separat för gång- och cykeltrafiken.

 

Projektet ska vara klart i slutet av november 2019. Kontraktet är värt cirka 16 miljoner kronor.

 

 

  

Share