Mötesplatsen för dig inom fastighetsbranschen, maj, 21 2019
Senaste Nytt

HSB Södra Norrland tecknar mångårigt elavtal med Sundsvall Energi

Publicerad av
Simon Matthis - 19 jul 2018

HSB Södra Norrland har tecknat ett avtal med Sundsvall Energi som omfattar elförsörjningen för ett 30-tal bostadsrättsföreningar i Härnösand och Kramfors. Affärens volym uppgår till 9 miljoner kilowattimmar per löpande 3-års period. Årsvolymen beräknas till 3 000 000 kWh och motsvarar cirka 1 200 lägenheter.

- Vi är oerhört glada över vårt fortsatta samarbete med HSB södra Norrland och vi ser helt klart en tydlig trend i att allt fler företag i Sundsvall och nu även i Härnösand och Kramfors väljer att handla elen lokalt – vilket är glädjande, säger Kristina Svensson tf. marknadschef vid Sundsvall Energi.

Avtalet är ett så kallat Scandem portföljförvaltningsavtal med 100 % förnyelsebar el. Tjänsten innebär att Sundsvall Energi löpande säkrar HSB:s elbehov i mindre portioner under avtalsperioden med en speciell strategi som jämförs med marknadens mest förmånliga priser.

- För oss på HSB är det viktigt att ingå avtal med en stark, kunnig och engagerad partner som kan ge oss en kostnadseffektiv lösning där även miljöel ingår. Detta får vi nu i samband med avtalstecknandet med Sundsvall Energi, vilket är glädjande, säger Mats Sjölund, affärsområdeschef vid HSB Södra Norrland.