Mötesplatsen för dig inom fastighetsbranschen, maj, 21 2019
Senaste Nytt

Fabege säljer i Solna

Henrik Montgomery/TT: Fabege ökar vinsten. Arkivbild.
Henrik Montgomery/TT: Fabege ökar vinsten. Arkivbild.
Publicerad av
Sanna Kesselfors - 10 aug 2018

Fabege har nyligen genomfört en avyttring av fastigheten Lagern 4 i Solna. Köpare är Pareto, som får  tillträde till fastigheten under fjärde kvartalet 2018.

Försäljningen sker i bolag med ett underliggande fastighetsvärde om 268 miljoner kronor efter avdrag för latent skatt och ger ett resultat om  cirka 5  miljoner kronor före skatt vilket kommer att redovisas som en orealiserad värdeförändring i tredje kvartalet.

Fastigheten är belägen med adress Parkvägen 4, i Solna. Fastigheten är bebyggd med en byggnad som tidigare innehållit kontor och som nu är ombyggd till skola, förskola och LSS-boende med Solna stad som hyresgäst. Råsunda Centralskola, som den nya skolan kommer att heta, öppnar för undervisning till skolstarten hösten 2018.

– Med vårt fokus på kontor är det naturligt att avyttra denna skolfastighet när den är färdigställd och har tagits i bruk. Fastigheten är fullt uthyrt och innebär ingen vidare utvecklingspotential för Fabege. Vi är övertygade om att Pareto som tidigare förvärvat den här typen av samhällsfastigheter kommer bli en bra hyresvärd, kommenterar Klaus Hansen Vikström, vVD och affärsutvecklingschef på Fabege.