Mötesplatsen för dig inom fastighetsbranschen, jul, 18 2019
Senaste Nytt

Södra Värtan utvecklas med promenadstråk och bad

Södra Värtan som det är tänkt att se ut. Bild: AIX Arkitekter
Södra Värtan som det är tänkt att se ut. Bild: AIX Arkitekter
Publicerad av
Sanna Kesselfors - 27 aug 2018

Intill Norra Djurgårdsstaden planeras området Södra Värtan, där det kommer att utvecklas bostäder, kontor, handel och service. Längs kajen i området (Saltkajen) kommer ett promenadstråk att inrättas och i vattnet utanför kajen planeras för ett utomhusbad.

För att genomföra planerna behöver den befintliga kajen byggas om och byggas ut. Dessutom kommer ett grund att förläggas utanför kajområdet och utomhusbadet. Om- och utbyggnaden av kajen utgör vattenverksamhet och kräver ansökan om tillstånd hos mark- och miljödomstolen. De planerade åtgärderna kommer huvudsakligen att koncentreras till de kommunägda fastigheterna Ladugårdsgärdet 1:9 och 1:40, men kan komma att beröra flera fastigheter. Allmänheten bjuds därför in till samråd i Tekniska nämndhuset den 18 september.

Byggstart i Södra Värtan kan ske tidigast 2019.