Mötesplatsen för dig inom fastighetsbranschen, jul, 18 2019
Senaste Nytt

Försvaret överväger flytt till Barkarby

B
B
Publicerad av
Sanna Kesselfors - 29 aug 2018

Fortifikationsverket och Försvarsmakten har tecknat ett intentionsavtal med Järfälla kommun för att genomföra en förstudie för att utreda möjligheten att flytta Försvarsmaktens högkvarter från Lidingövägen till Barkarbystaden. Resultatet av förstudien blir underlag för ett eventuellt beslut av flytt av Försvarsmaktens högkvarter, som på sikt är i behov av utökning och modernisering. Försvarsmakten har idag sitt högkvarter på Lidingövägen 24 i en fastighet som ägs av Specialfastigheter.
    

– Det här kan bli den största etableringen i Järfälla i modern tid. En flytt av Försvarsmaktens högkvarter till Barkarbystaden skulle innebära ett stort antal arbetsplatser som blir ett fantastiskt underlag för service, restauranger och butiker samt dagbefolkning som bidrar till liv och rörelse i den framväxande staden, säger Claes Thunblad (S), kommunstyrelsens ordförande. 
    

Den plats som ska utredas i förstudien är fastigheten Barkarby 4:1. Fastigheten ägs idag av Fortifikationsverket och ligger i direkt anslutning till den framtida tunnelbanestationen i Barkarbystaden. Förstudien startar under hösten och beräknas ta ett år.