Mötesplatsen för dig inom fastighetsbranschen, apr, 25 2019
Senaste Nytt

Stendörren köper åtta fastigheter i Västerås

Stendörrens vd Fredrik Brodin. Foto: Stendörren
Stendörrens vd Fredrik Brodin. Foto: Stendörren
Publicerad av
Sanna Kesselfors - 19 okt 2018

Stendörren har ingått avtal med Castellum om förvärv av en portfölj bestående av totalt åtta fastigheter i Västerås; Blästerugnen 2, Degeln 1, Fallhammaren 1, Gjutjärnet 7, Hjulsmeden 1, Kokillen 1, Lufthammaren 1 och Ånghammaren 2, Västerås. Tillträde planeras till den 30 november 2018.

Förvärvet sker via bolagsförvärv och den preliminära köpeskillingen för aktierna och andelarna uppgår till 195 miljoner kronor, baserat på ett underliggande fastighetsvärde om 345 miljoner kronor. Årshyresvärdet, fullt uthyrt, uppgår till cirka 39 miljoner kronor. Den uthyrningsbara ytan på fastigheterna uppgår till 41 500 kvadratmeter och uthyrningsgraden är för närvarande 90 procent med en genomsnittlig duration om cirka 2 år.

- Fastigheterna i denna portfölj ligger samlade inom en radie på några hundra meter och det är unikt att i en enskild transaktion kunna förvärva ett så väl samlat kluster som även ger oss ett bra fotfäste i Västerås. De förvärvade objekten passar väl in i Stendörrens fastighetsbestånd och genom detta förvärv stärker vi vår position ytterligare i Mälarregionen samt skapar positiva synergieffekter för förvaltning och uthyrning, säger Stendörrens transaktionschef Johan Bråkenhielm.