Mötesplatsen för dig inom fastighetsbranschen, apr, 24 2019
Senaste Nytt

Atrium Ljungberg i bytesaffär med Folksam Fastigheter

Fotograf: Martin Kelam.
Fotograf: Martin Kelam.
Publicerad av
Sanna Kesselfors - 26 okt 2018

Atrium Ljungberg har tecknat avtal om förvärv av fastigheten Tranbodarne 11 i Slussen, Stockholm, mer känd som KF-huset, från Folksam Fastigheter. Bolaget övertar även en byggrätt belägen direkt framför fastigheten. I samband med affären säljer Atrium Ljungberg fastigheterna Blästern 6 i Hagastaden och Roddaren 7 på Kungsholmen i Stockholm till Folksam Fastigheter.

KF-huset är beläget precis vid Stadsgårdskajen i Slussen. Atrium Ljungberg äger sedan tidigare det så kallade Glashuset samt Sjömansinstitutet precis bredvid, fastigheter om totalt cirka 26 000 kvadratmeter uthyrbar yta. Bolaget har också en markanvisning för en byggrätt om 18 000 kvadratmeter BTA på Stadsgårdskajen framför Glashuset. Under våren 2018 tecknades även ett avtal med Stockholms stad om att utveckla kommande Mälarterrassen i Slussen.

Fastigheten kommer att genomgå en upprustning och modernisering. Här planeras för attraktiva, moderna kontorsytor med publika bottenvåningar. I samband med upprustningen ser Atrium Ljungberg även över möjligheten att utveckla en koppling till den blivande handelsplatsen och kollektivtrafiknoden i Slussen.

– Affären är strategiskt rätt för båda parter. Med Folksam Fastigheters förvaltningsfokus är Blästern 6 och Roddaren 7 två långsiktigt bra och färdigutvecklade fastigheter. Vi erhåller i stället en fastighet och byggrätt som vi, med vår projektkompetens, kan vidareutveckla och därigenom ge ytterligare mervärde till helheten vi vill vara med och skapa i Slussen, säger Annica Ånäs, vd, Atrium Ljungberg.

KF-huset omfattar drygt 22 000 kvadratmeter uthyrbar yta, och byggrätten 7 500 kvadratmeter BTA. Affären sker genom en bolagsöverlåtelse och det underliggande fastighetsvärdet uppgår till 1 530 miljoner kronor. Fastigheten är i det närmaste fullt uthyrd och hyresvärdet uppgår till 65 miljoner kronor. Atrium Ljungberg tillträder fastigheten den 1 november 2018.

Samtidigt frånträds fastigheterna Blästern 6 i Hagastaden och Roddaren 7 på Kungsholmen i Stockholm. Fastigheterna omfattar 32 250 kvadratmeter uthyrbar yta och hyresvärdet för de båda fastigheterna uppgår till 105 miljoner kronor.