Mötesplatsen för dig inom fastighetsbranschen, apr, 25 2019
Senaste Nytt

Nyfosa når börsen 23 november

Vd, Jens Engwall. Bild: Nyfosa.
Vd, Jens Engwall. Bild: Nyfosa.
Publicerad av
Sanna Kesselfors - 05 nov 2018

Nyligen beslutade en extra bolagsstämma i Hemfosa att dela ut samtliga aktier i dotterbolaget Nyfosa AB till stamaktieägarna i Hemfosa. Styrelsen har nu fastställts avstämningsdagen till den 21 november, vilket innebär att första dag för handel i Nyfosa-aktien beräknas bli den 23 november. 
    

Aktierna i Nyfosa delas ut till Hemfosas stamaktieägare i proportion (1:1) till varje enskild stamaktieägares innehav i Hemfosa på avstämningsdagen för utdelningen. Utöver att vara registrerad som stamaktieägare i Hemfosa på avstämningsdagen för utdelningen behöver aktieägare inte vidta några åtgärder för att erhålla aktier i Nyfosa. Det sker således inte något erbjudande eller utgivande av nya aktier i samband med utdelningen av Nyfosa till Hemfosas stamaktieägare. Aktierna kommer att handlas i Large Cap-segmentet med kortnamn NYF och ISINkod (SE0011426428). 
    

– Nyfosa är ett transaktionsintensivt och opportunistiskt fastighetsbolag med sikte på de bästa affärerna. Vi startar med en solid portfölj med kommersiella fastigheter om 15,4 Mdr kr och vi är på alla sätt redo att bygga ett nytt, kassaflödesdrivet bolag på den svenska fastighetsmarknaden. Ambitionen är att växa snabbt och med Nyfosas erfarna team och rätt resurser har vi förutsättningarna att nå dit vi vill, säger Jens Engwall, vd för Nyfosa.