Mötesplatsen för dig inom fastighetsbranschen, jul, 21 2019
Senaste Nytt

KL-trä projektet Glitne utmanar byggbranschen

Bild: BRF Glitne. Rättigheter: Balticgruppen.
Bild: BRF Glitne. Rättigheter: Balticgruppen.
Publicerad av
Sanna Kesselfors - 19 nov 2018

BRF Glitne är ett påbyggnadsprojekt i centrala Umeå, ritat av BIG Architects. Rent arkitektoniskt ser påbyggnaden ut som en enda huskropp på en befintlig, men i själva verket vilar påbyggnaden på olika huskroppar med olika grundläggning. Något som komplicerar bygget på flera sätt. KL-trä projektet Glitne följer inte standard och kanske är det därför projektet har blivit en snackis i byggbranschen.

- Glitne är en utmaning för oss som leverantörer och det gillar vi, kommenterar Daniel Wilded, Produktchef på Martinsons.

- Det gör till exempel att det befintliga huset rör sig olika på olika delar, berättar Daniel Wilded.

Påbyggnaden har flera speciallösningar förutom grundläggningen, som att vissa lägenheter har balkonger inbyggda i taket och speciella glaspartier ner mot älven.

Trots de byggnadstekniska speciallösningarna innebär påbyggnader alltid komplicerad logistik. 

- Vi har begränsade möjligheter att lagra material på byggarbetsplatsen och jobbar därför med många små leveranser, säger Daniel Wilded.

De har på grund av platsbristen skapat en byggarbetsplats på 50x50 meter ovanpå själva byggnaden, dit allt som krävs för byggnationen fraktas upp. 

Men även andra faktorer påverkar logistiken.

- Det pågår full verksamhet i våningarna under, eftersom det är en galleria. Många människor är därmed i rörelse i direkt närhet till byggnationen, berättar Urban Forssell från entreprenören Contractor Bygg, som jobbar med stomkompletteringen.

Just nu pågår montage av fönster på BRF Glitne och då används REDAir LINK stenullsisolering från ROCKWOOL. Efter det väntar fasadisolering genom REDAir FLEX. Stenullen ger byggnaden en frisk och energieffektiv inomhusmiljö som dessutom är brandsäker.

- Som entreprenörer prioriterar vi flexibla och effektiva isoleringslösningar. De egenskaperna är en förutsättning i ett sådant här komplicerat projekt. Glitne är långt ifrån standard, kommenterar Urban Forssell.

BRF Glitne är kronan på verket i många års stadsutveckling av centrala Umeå, där Byggherren är Balticgruppen. Byggprojektet har många rätt sett till modern stadsutveckling. Påbyggnadsprojekt, KL-trä och lokala leverantörer med höga krav på hållbarhet.