Mötesplatsen för dig inom fastighetsbranschen, maj, 21 2019
Senaste Nytt

Nya metoder ska skynda på bredbandssatsning

Christine Olsson/TT
Trafikverket föreslår fler metoder för att gräva ner bredbandskablar längs mindre vägar. Tidigare har Trafikverket velat att kabeln ska grävas på den sida av vägen som vetter mot fält eller skog, men nu föreslås fler alternativ. Arkivbild.
Christine Olsson/TT Trafikverket föreslår fler metoder för att gräva ner bredbandskablar längs mindre vägar. Tidigare har Trafikverket velat att kabeln ska grävas på den sida av vägen som vetter mot fält eller skog, men nu föreslås fler alternativ. Arkivbild.
Publicerad av
TT - 19 nov 2018

Bredbandsutbyggnaden på landsbygden går långsamt. Nu föreslår Trafikverket alternativa platser och tekniker för kabeldragning – för att skynda på processen och nå regeringens mål.

Regeringens bredbandstrategi innebär att hela landet ska ha tillgång till snabbt bredband 2025. Men bredbandsbolagen uppger att de bromsas av bland annat långa tillståndsprocesser hos Trafikverket.

För exempelvis IP-Only – ett av de företag som tagit för sig i utbyggnaden av fibernät – har förseningarna lett till en stadig ström av anmälningar till Konsumentverket och Allmänna reklamationsnämnden, rapporterar Sveriges Radio. I många fall kommer klagomålen från kunder som har tecknat avtal för fiberanslutning för över två år sedan men ännu inte fått något bredband. I stället har de ålagts en straffavgift om de velat bryta avtalen.

I en intervju med SVT:s konsumentredaktion Plus i slutet av oktober kallar Fredrik Karlsson, affärschef för villafiber på IP-Only, kundhanteringen för ett "generalfel".

Hela samhället gick in i den här stora landsbygdssatsningen för ungefär två–tre år sedan. Det här är ingen mogen bransch, sa han då.

Trafikverket: Har varit petiga

På uppdrag av regeringen har Trafikverket utrett alternativa placeringar av fiberkablar för att skynda på bredbandsutbyggnaden. Bland förslagen som Trafikverket nu presenterar finns lösningar för att kunna gräva även längs det lågtrafikerade mindre vägnätet.

Vi har varit väldigt återhållsamma med att gräva i vägbankar, framför allt på landsbygden. Det finns mycket att tänka på där, och därför ha vi varit petiga på vilket sätt det görs, säger Trafikverkets presschef Bengt Olsson.

Kabeln måste läggas så att vägkonstruktionen inte skadas och inte riskerar att skadas av framtida vägunderhåll. Förutsättningarna är ofta sämre på mindre vägar än på stora. "Petigheten" har bidragit till att Trafikverket många gånger har sagt nej till fiberbolagens ansökningar.

"Har varit pingpong"

Men de utdragna handläggningstiderna beror också på att bolagens underlag har varit undermåligt, enligt Bengt Olsson.

De håller inte standarden. En del har kört med Google maps för att visa var man vill lägga kabeln. Den typen av grovhuggen ansökan fungerar inte i Sverige. Vi måste veta mer exakt, säger han.

Det har varit pingpong-match för ansökningarna och då har det dragit ut på tiden.

Enligt Bengt Olsson har processen blivit bättre under det senaste året efter samråd med it- och telekombolagen. Trafikverket har också anställt fler medarbetare för att hantera ansökningarna.

Nu ligger vi betydligt under den lagstadgade handläggningstiden på fyra månader, säger han.

Stadsnäten byggs enligt plan

Samtidigt påpekar branschorganisationen Svenska Stadsnätsföreningen att utbyggnaden av de kommunala stadsnäten går helt enligt plan.

"Det är olyckligt när det sprids en bild av att hela bredbandsbranschen bromsar in, för det stämmer inte. De kommunala stadsnäten gräver för fullt runt om i landet och var sammantaget den aktör som anslöt flest under förra året, både i tätort och på landsbygd", säger vd:n Mikael Ek i ett pressmeddelande.

Joakim Magnå/TT

Fakta: Bredbandsstrategin

TT

Regeringens bredbandsstrategi innebär att hela Sverige ska ha tillgång till snabbt bredband och stabila mobila tjänster av god kvalitet inom några år:

År 2020 bör 95 procent av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s.

År 2023 bör hela Sverige ha tillgång till stabila mobila tjänster av god kvalitet.

År 2025 bör hela Sverige ha tillgång till snabbt bredband.

Källa: Post- och telestyrelsen