Mötesplatsen för dig inom fastighetsbranschen, maj, 21 2019
Senaste Nytt

Amasten köper nyproducerade fastigheter i Umeå

Invigning av Amasten Sveriges första Riki-hus, Vätten 2, på Näckens väg 27 i Umeå. Bild: Amasten.
Invigning av Amasten Sveriges första Riki-hus, Vätten 2, på Näckens väg 27 i Umeå. Bild: Amasten.
Publicerad av
Sanna Kesselfors - 19 nov 2018

Amasten har ingått förvärvsavtal om två nyproducerade Riki-hus i Umeå. Transaktionerna sker i bolagsform och baseras på underliggande fastighetsvärden om totalt 87 miljoner kronor. En av fastigheterna, med slutligt fastighetsvärde om 39 miljoner kronor, är under produktion och färdigställs första september 2019.

Sterner Stenhus Förvaltning AB äger 51 procent av Sterner Stenhus Fastigheter. Sterner Stenhus Fastigheter äger 17,2 procent av Amasten Fastighets AB. Med anledning av Sterner Stenhus Fastighets AB:s närståendeställning till Amasten är transaktionen villkorad av en extra bolagsstämmas godkännande.

Köpet omfattar totalt 77 lägenheter och 2 600 kvadratmeter med ett sammanlagt hyresvärde om 4,7 miljoner kronor per år. Direktavkastningen bedöms uppgå till 4,5 procent. 

Fastigheterna beräknas tillträdas under fjärde kvartalet och säljare är Sterner Stenhus Förvaltning.