Mötesplatsen för dig inom fastighetsbranschen, maj, 21 2019
Senaste Nytt

Störningsfri stad får 4,9 miljoner av Vinnova

Fotograf: Thor Balkhed.
Fotograf: Thor Balkhed.
Publicerad av
Sanna Kesselfors - 30 nov 2018

Forskningsprojektet Störningsfri stad ska utveckla ett visuellt beslutsstöd som kan minska omaket från byggprojekt inne i städer. Anna Fredriksson, forskare vid Linköpings universitet, Campus Norrköping, leder projektet som finansieras av Vinnova med 4,9 miljoner. Totalt har projektet en budget på 7,3 miljoner kronor.

Även om enskilda byggprojekt är tidsbegränsade så innebär den nuvarande urbaniseringen, tillsammans med moderniseringen av våra städer, att delar av staden upplevs som ett ständigt pågående byggprojekt. Byggtrafik måste fram, bussar och annan trafik ska samsas med cyklister och fotgängare samtidigt som tillgängligheten blir allt mindre på grund av avspärrningar och trängsel. Transporterna till och från byggen koordineras inte, varken inom eller mellan byggprojekten, och stadens planerare har små möjligheter att påverka det.

I forskningsprojektet  ska nu ett antal aktörer gemensamt arbeta fram ett Byggfridssystem, ett visuellt och interaktivt planeringsverktyg för att beslutsfattare på olika nivåer ska kunna se hur olika scenarier påverkar trafiken, de boende och de verksamheter som pågår i staden.

– Det system vi ska utveckla i projektet ska kombinera 3D modeller av staden med trafiksimuleringsmodeller som kan beräkna trafikflöden dynamiskt och med realtidsdata från trafiken. Systemet ska vara ett beslutsstöd för kommuner och beställare. Det kommer att öka framkomligheten i staden, förbättra för dem som arbetar i byggprojekten och göra staden attraktiv att leva och verka i även under byggtiden, säger Anna Fredriksson, projektledare för Störningsfri stad och forskare inom bygglogistik, Institutionen för teknik och naturvetenskap, Linköpings universitet, Campus Norrköping.

Deltar i projektet gör, förutom forskare vid Linköpings universitet, även RISE, VTI, Norrköpings kommun, Trafikverket, Linköpings kommun, Uppsala kommun, Stockholm stad, LE Lundbergs Fastighets, Sankt Kors Fastigheter, Wiklunds Åkeri, Wellsec, Telenor, Sveriges Byggindustrier och Logistikkluster Östergötland.

 Störningsfri Stad har beviljats medel från Vinnovas utlysning ”Innovationer för ett hållbart samhälle – 2018”. Projektet kommer att löpa över tre år och omfattar totalt 7,3 miljoner kronor varav 4,9 miljoner kronor från Vinnova. Deltagande parter står för insatser motsvarande ytterligare 2,4 miljoner kronor.

Projektet är en del i LiU Bygglogistik fokusområde kring bygglogistik i städer.