Mötesplatsen för dig inom fastighetsbranschen, jul, 21 2019
Senaste Nytt

Miljövänligt distributionscenter byggs i Finland

Bild: Schneider Electric.
Bild: Schneider Electric.
Publicerad av
Sanna Kesselfors - 10 dec 2018

Lidls nya distributionscenter i Järvenpää, Finland, ska bli Nordens miljövänligaste distributionscenter för dagligvaror. Byggnaden kommer att bli helt koldioxidneutral och spillvärmen ska förse stadens invånare med grön el. Centret och energianvändningen kommer att styras med hjälp av Schneider Electrics kontrollsystem EcoStruxture Microgrid Advisor och automationslösningen EcoStruxure Building Operation.

Det nya distributionscentret blir Finlands största med en yta som motsvarar tio fotbollsplaner, över 60 000 kvadratmeter. Det ska leverera till alla södra Finlands Lidl-butiker. Byggnaden kommer att bli koldioxidneutral och helt drivas av förnyelsebar energi. Projektet har uppnått betygsnivån ”excellent” i certifieringssystemet BREEAM.

Schneider Electric ska leverera fastighetens microgrid, som ska göra det möjligt att kontrollera och optimera energin för en så hållbar, energieffektiv och kostnadseffektiv fastighet som möjligt. Lösningen kommer bland annat att hantera energin från 1 600 solpaneler på fastighetens tak som ska användas för både uppvärmning och kylning av byggnaden. Spillvärmen kommer att användas för fastighetens egna energibehov samtidigt som en stor del kommer att levereras till Järvenpääs invånare, tillräckligt för vattenuppvärmning till cirka 500 hushåll.

I fastighetens microgrid kommer det även att finnas ett batterilagringssystem som ska balansera ut förbrukningstoppar och säkerställa en jämn eldistribution. Skulle det nationella kraftnätet vara överbelastat kan centret använda energi från batterilagringen.

– Under perioder av extrem kyla kan det uppkomma belastningstoppar i Finlands nätverk. Batterienergilagringssystemet kommer göra det möjligt för oss att snabbt agera på dessa toppar för att minska belastningen på Finlands nätverk så att elen räcker till för alla i landet, säger Simo Siitonen, Energy Management Manager på Lidl Finland.

Schneider Electrics leverans inkluderar EcoStruxure Microgrid Advisor, en molnbaserad lösning utvecklad för att förenkla integrationen av distribuerade energiresurser (DER). Plattformen gör det också möjligt för fastighetsförvaltare och driftoperatörer att med hjälp av realtidsdata och maskininlärningsalgoritmer förutse och automatisk optimera energianvändningen. Lidls energihanterings-team kommer enkelt kunna övervaka och styra allt från energioptimeringen och styrningen av energi och värme till energilagringen, solenergisystemet och alla värme- och kylsystem. För energioptimeringen i realtid tar systemet hänsyn till bland annat elpriset, energiförbrukningen och det finska vädret.

50 procent i energibesparingar tack vare smart fastighetsautomationssystem
Byggnaden kommer att drivas med Schneider Electrics mjukvara EcoStruxure Building Operation. Den öppna och IoT-baserade automationsplattformen integrerar flera system för centraliserad kontroll i realtid. Analystjänster och möjlighet att övervaka och styra systemen på distans förbättrar energieffektiviteten ytterligare.

– Vårt mål är att bygga Nordens miljövänligaste distributionscenter för dagligvaruhandel. Vi har strikta energitekniska mål för fastighetens hela livscykel. När vi skulle välja partner var det därför viktigt för oss att partnern kan leverera en energieffektiv, integrerad och heltäckande lösning som kombinerar flera olika fastighets- och energiautomationssystem, säger Simo Siitonen.

– Lidl Finlands beslut att bygga en koldioxidneutral fastighet, som emellanåt till och med är en plusenergifastighet, visar på viljekraft och framtidsanda. Lidl ville ha den bästa integrerade lösningen som inte bara gör fastigheten mer energieffektiv än alla andra, utan också för att visa hur man bygger och driver en fastighet på ett helt hållbart sätt. Det här är på en nivå av nationell och internationell betydelse, säger Tuomas Qvick, Vice President för affärsområdet EcoBuilding & Field Services på Schneider Electric i Finland.

Det nya distributionscentret ska tas i bruk i början av 2019.