Mötesplatsen för dig inom fastighetsbranschen, jun, 20 2019
Senaste Nytt

Specialfastigheter ingår ramavtal med byggentreprenörer

Bild: Thony Eriksson.
Bild: Thony Eriksson.
Publicerad av
Sanna Kesselfors - 11 dec 2018

Peab är ett av de byggentreprenörer som tecknat ett rikstäckande avtal avseende enklare byggentreprenader till statliga Specialfastigheters om- och tillbyggnadsprojekt över landet.

Statliga Specialfastigheter - med kunder som Kriminalvården, Polisen och Försvarsmakten – har tecknat ett sjuårigt avtal med en handfull entreprenörer för ny-, om- och tillbyggnationer i ett fastighetsbestånd som uppgår till cirka 100 fastigheter spridda över ett 70-tal kommuner i landet. Totalt handlar det om cirka 200 projekt årligen under avtalsperioden.

I upphandlingen ställdes höga säkerhets- och skyddskrav samt stor erfarenhet av att utföra projekt i verksamheter som har pågående verksamhet 365 dagar om året och många gånger även dygnet runt.

Ramavtalet löper initialt i två år men kan förlängas ytterligare i två plus tre år.