Mötesplatsen för dig inom fastighetsbranschen, jun, 20 2019
Senaste Nytt

Så blev Lunds nya tingsrätt

Bild: Fojab.
Bild: Fojab.
Publicerad av
Sanna Kesselfors - 11 dec 2018

Som en del av ”det nya Lund” väster om järnvägsspåren reser sig den nybyggda tingsrätten och ger staden en ny siluett. Vid invigningen av byggnaden närvarade justitieminister Morgan Johansson och arkitekt Kjell Adamsson från FOJAB höll ett anförande där han beskrev sina tankar och idéer när Lunds tingsrätt ritades. 

– Utifrån platsens förutsättningar och ett lokalprogram med höga krav på säkerhet, funktion, miljö och kvalité har vi gestaltat en modern byggnad, som samtidigt väl ansluter till Lunds byggnadstradition, säger Kjell Adamsson, FOJAB arkitekter.

Tingsrättens fasad består av koppar och glas som vilar på en våningshög sockel av kalksten. Med utgångspunkt i tingsrättens behov har flera entréer fördelats runt hela byggnaden och på taket finns terrasser för domstolens personal. Utanför tingsrätten reflekterar en vattenspegel in ljuset och här finner man också ett konstverk av konstnären Meta Isæus-Berlin. 

Inomhus möts besökaren av böljande träpaneler i oljad ask. Här finns fyra säkerhetszoner för allmänheten, åklagare och nämndemän, övrig personal samt frihetsberövade personer. Allmänhetens ytor är belägna i två plan som öppnar sig med stora glasytor mot parken utanför.

OM LUNDS TINGSRÄTT

Efter ett parallellt gestaltningsuppdrag valdes FOJAB arkitekter att gestalta en ny domstolsbyggnad i Lund, med Specialfastigheter som byggherre. 

Den nya tingsrätten är ett steg i centrala Lunds framväxt strax väster om järnvägsspåren, där byggnaden ligger intill Bjeredsparken. De befintliga byggnadskvarteren norr om platsen öppnar upp sig mot parken, den nya tingsrätten inordnar sig i strukturen och bjuder in parkens ljus och grönska, samtidigt som parken får ett stadigt avslut mot järnvägen.

Byggnaden ingår i ett sammanhang med kommunhuset Kristallen. I söder mot den nya Tingsrättsplatsen sänker sig byggnaden ner till två våningar som möter besökare på väg in i tingsrätten. Fasaden är utförd i koppar och glas, vertikala element bidrar till solavskärmning och horisontella band ger skala. Byggnaden landar på en våningshög sockel av kalksten där trapporna i allmänhetens ytor viker ner sockeln och öppnar upp mot omgivande stads- och parkrum. En vatten­spegel reflekterar in ljus och trädens grönska och vattnet skapar ett respektavstånd med tanke på integritet och rättssäkerhet i allmänhetens ytor.

Exteriörens kopparplåt, glas och kalksten samverkar med den inre miljöns böljande träpaneler i oljad ask. Allmänhetens ytor ligger samlade i ett utsträckt rum i två plan som öppnar sig med stora glasytor mot parken. Förhållandet mellan glas och täta partier är avvägt för att hantera utsikt, dagsljus och insyn. Byggnadens volymer ger två takterrasser i anslutning till personalmatsalarna.

Med utgångspunkt i tingsrättens behov av separerade flöden har logistiken lösts på ett sätt som medför att entréer fördelas runt hela byggnaden, vilket i sin tur vitaliserar stadsrummen. Den inre organisationen baseras på fyra olika säkerhetszoner för allmänheten, åklagare och nämndemän, övrig personal samt frihetsberövade personer. 

Fakta om Lunds tingsrätt

Adress: Tingsrättsplatsen 2, Lund 
Arkitekt: FOJAB arkitekter
Kjell Adamsson, Stefan Johansson, Mikael Pettersson, Jonas Ruthblad, Helena Brunsson, Bahador Mohammadi, Filip Loguin, Maria Listrup, Lars Nilsson, Helena Bülow-Hübe och Rebecca Wörlén 
Inredningsarkitekt: Tengbom
Landskapsarkitekt: FOJAB arkitekter
Caroline Hjalmarsson och Caroline Lindqvist
Konstnärlig utsmyckning: Meta Isæus-Berlin
Byggherre: Specialfastigheter
Byggnadsentreprenör: NCC Building Syd
Bruttoarea, kvm: 12 400
Byggnadsår: Färdigställd 2018