Mötesplatsen för dig inom fastighetsbranschen, jun, 20 2019
Senaste Nytt

Kvibergs Krematorium utses till Göteborgs bästa byggnad 2018

Bild: Erséus Arkitekter.
Bild: Erséus Arkitekter.
Bild: Erséus Arkitekter.
Bild: Erséus Arkitekter.
Publicerad av
Sanna Kesselfors - 14 dec 2018

Kvibergs Krematorium har utsetts till Göteborgs bästa byggnad 2018. Priset, ur Per och Alma Olssons Fond, delas ut av Göteborgs Stad.

Byggherre: Göteborgs kyrkliga samfällighet

Arkitekt: Erséus Arkitekter

Arkitekten beskriver:

"Krematoriet, som ligger på Kvibergs kyrkogård, består av tre huvudfunktioner; verksamhetens tekniskt avancerade process, en kontorsdel för de anställda samt en besöksdel för anhöriga. Att hitta ett angreppssätt som passar alla dessa tre har varit en delikat arkitektuppgift. Å ena sidan innehåller ett krematorium en nästintill industriell verksamhet, med avancerade miljötekniska och logistiska krav, å andra sidan ska byggnaden erbjuda en värdig inramning för de som kommer för att hämta en urna med aska eller för att delta vid en kremering av en nära anhörig. Det är denna paradox som gjort arkitektuppgiften specifik och intressant".

Peter Erséus skriver i ett pressmeddelande:

"Vi har velat skapa en byggnad som på bästa sätt möter kraven på en rationell och funktionell process i den dagliga verksamheten, en god och vacker arbetsmiljö för de anställda, liksom en respektfull plats för anhöriga. Vi tror att det här krematoriet känns ljusare och mer transparent än de flesta tidigare byggda. Dagsljus flödar in i byggnaden genom generösa fönster och lanterniner, och utblickarna är många mot den vackra kyrkogården utanför. Att öppenheten därmed också erbjuder förbipasserande att se in är något vi gemensamt med verksamhetens företrädare bedömt som en önskvärd konsekvens. Det blir på något vis ett sätt att avdramatisera byggnaden, om den nu skulle behöva det.

Byggnaden är i plan en kvadrat, en grundform som passar den enkla planlösning som skapat användbara rum och flöden för verksamheten. För att åstadkomma ett mått av poesi i exteriören har de fyra sidorna gjorts något konkava, och fönstren, även de kvadratiska, har placerats i en lekfull komposition mot den strikta grundformen. Fasadens veckade fiberbetong har getts en kulör som inte konkurrerar med teglet på det intilliggande kapellets fasad. På så vis har krematoriet fått en egen, stark karaktär. Vad som är gammalt respektive nytt blir tydligt och de båda byggnaderna bidrar till att förstärka varandra".