Mötesplatsen för dig inom fastighetsbranschen, jun, 20 2019
Senaste Nytt

NCC och Västfastigheter bygger om länssjukhuset i Trollhättan

Bild: Nu-Sjukvård.
Bild: Nu-Sjukvård.
Publicerad av
Sanna Kesselfors - 19 dec 2018

NCC ska i partneringsamarbete med Västfastigheter göra en om- och tillbyggnad av neonatalavdelningen på Norra Älvsborgs länssjukhus i Trollhättan.  

Neonatalavdelningen, som vårdar nyfödda sjuka barn eller för tidigt födda barn, ligger i sjukhusets mitt, i anslutning till förlossningen. Efter om- och tillbyggnaden utökas ytorna för avdelningen till att totalt omfatta 2 400 kvadratmeter, varav 700 kvadratmeter är nybyggnad.

Byggnaderna som berörs av om- och tillbyggnaden är omslutna av andra byggnader, och tillgänglighet till och inom arbetsplatsen är utmanande. Därför kommer arbetet att utföras i två etapper. I den första etappen görs om- och tillbyggnad av nya lokaler och i etapp två byggs nuvarande neonatalavdelning om.

– NCC har stor vana och specialistkompetens inom sjukhusbyggnationer, vilket underlättar i detta projekt där sjukhus- och byggverksamhet ska pågå sida vid sida. För att möjliggöra byggnadsarbete så nära infektionskänslig miljö kommer vi att planera projektet i mycket nära dialog med verksamheten, säger Fredrik Johansson, avdelningschef NCC Building Väst.

Uppdraget är ett partneringprojekt i två faser. I ett första skede ska parterna tillsammans planera, budgetera och projektera byggnationen. Därefter skrivs nytt kontrakt för byggnationen som då kan påbörjas. Projekteringsarbetet påbörjas omgående medan byggnationen planeras starta våren 2019.

Parterna fastställer gemensamt färdigställandetid i samråd med verksamheten. Hela projektet beräknas vara färdigt i februari 2021. Ordervärdet förväntas uppgå till cirka 75 miljoner kronor.