Mötesplatsen för dig inom fastighetsbranschen, jul, 21 2019
Senaste Nytt

Nytt hållbart studentbostadskvarter byggs i centrala Lund

Marathon byggs på ett strategiskt läge, nära lärosäten och Lunds stadskärna.
Marathon byggs på ett strategiskt läge, nära lärosäten och Lunds stadskärna.
Marathon blir AF Bostäders första nybyggnationsprojekt sedan 1970-talet.
Marathon blir AF Bostäders första nybyggnationsprojekt sedan 1970-talet.
Publicerad av
Redaktionen - 02 jan 2019

Text: Annika Wihlborg

Längs med Kunskapsstråket som växer fram i centrala Lund byggs 256 nya studentbostäder för drygt 370 studenter. Det här är AF Bostäders första projekt på helt ny mark sedan 1970-talet. Marathon byggs med närhet Ekonomihögskolan, Lunds tekniska högskola och stadskärnans samlade utbud.

På Marathon kommer flera bostadstyper att finnas representerade. De minsta ettorna är på 23 kvadratmeter medan de största lägenheterna är på 65 kvadratmeter och är tänkta åt tre studenter i ett så kallat kompisboende. Husens höjd varierar, längs ut vid vägen har husen tre våningar, men längre in i området växer de succesivt upp till åtta våningar.

Inflyttning sommar eller höst 2019

På området där Marathon ska byggas står sedan tidigare Torvlabbet, en byggnad ritad av arkitekten Klas Anshelm. AF Bostäder väljer att behålla Torvlabbet och funderade först på att bygga om fastigheten till bostäder men har nu istället bestämt sig för att använda den för tvättstuga och teknikutrymmen. Byggstarten ägde rum i september 2017 och inflyttningen planeras till sommaren eller hösten 2019.

I det här projektet väljer vi att bygga välisolerade hus med ett energiåtervinningssystem som minskar energianvändningen med cirka 20 procent jämfört med nybyggnadskraven. All energi som används i husen kommer att vara förnybar till 90 procent och vår målsättning är att den ska vara helt förnybar till 2020. Vi planerar bland annat att montera solpaneler på hustaken, säger Martin Jacobsson, byggprojektledare på AF Bostäder.

– Stomskedet är avslutat i hela projektet, i en tredjedel av fastigheterna har vi kommit så långt att invändiga arbeten pågår. De boende kommer att få tillgång till gemensamma balkonger, säger Martin Jacobsson.

Faktaruta; Marathon, nybyggnation av studentbostäder i centrala Lund

Byggherre: Stiftelsen AF Bostäder

Totalentreprenör: Nimab Entreprenad

Arkitekt: Jais Arkitekter

Omfattning: 256 studentlägenheter

Byggkostnad: 190 miljoner kronor

Tidsram: Byggstart september 2017, beräknas stå klart maj 2019