Mötesplatsen för dig inom fastighetsbranschen, jul, 18 2019
Senaste Nytt

Nordiska och baltiska länder genomförde en bankkrisövning 

År 2017 inrättades en av Sveriges centralbank ledd arbetsgrupp som lyder under Nordisk-baltiska stabilitetsgruppen, NBSG, och som hade i uppdrag att bereda krisövningen. NBSG består av åtta nordiska och baltiska länders finansministerier, centralbanker samt tillsyns- och krishanteringsmyndigheter. De nordiska och de baltiska länderna har i samband med NBSG kommit överens om att ordna regelbundna krisövningar. Foto: Creative Commons, kredit: Mohamedhassan
År 2017 inrättades en av Sveriges centralbank ledd arbetsgrupp som lyder under Nordisk-baltiska stabilitetsgruppen, NBSG, och som hade i uppdrag att bereda krisövningen. NBSG består av åtta nordiska och baltiska länders finansministerier, centralbanker samt tillsyns- och krishanteringsmyndigheter. De nordiska och de baltiska länderna har i samband med NBSG kommit överens om att ordna regelbundna krisövningar. Foto: Creative Commons, kredit: Mohamedhassan
Publicerad av
Markku Björkman - 01 feb 2019

De nordiska och baltiska ländernas finansmarknadsmyndigheter ordnade en gemensam bankkrishanteringsövning den 22-23 januari 2019. Sammanlagt 31 myndigheter från Danmark, Estland, Finland, Island, Lettland, Litauen, Norge och Sverige och vissa behöriga europeiska myndigheter deltog i övningen. En observatör från Internationella valutafonden deltog också i övningen.

Temat för övningen var ett hypotetiskt krisscenario som gällde fiktiva finansiella institut i Norden och i Baltikum. 

Övningen gick ut på att granska myndigheternas krishanteringsförmåga och det regionala samarbetet. Deltagarna utvärderar resultaten omsorgsfullt och tar i beaktande de erhållna erfarenheterna och lärdomarna i syfte att förstärka de berörda myndigheternas krisberedskap.