Mötesplatsen för dig inom fastighetsbranschen, jul, 18 2019
Senaste Nytt

Wihlborgs gör miljardaffär i Lund

Foto: Vasakronan.
Foto: Vasakronan.
Publicerad av
Sanna Kesselfors - 08 feb 2019

Wihlborgs köper de två intilliggande kontorsfastigheterna Nya Vattentornet 2 och Nya Vattentornet 4 på Ideonområdet i Lund. Den totala uthyrningsbara ytan beräknas till 49 000 kvadratmeter. Fastigheterna förvärvas genom en bolagsaffär för en köpeskilling om 1 260 miljarder kronor.

Nya Vattentornet 2, även kallat Mobile Heights Center, omfattar 24 000 kvadratmeter uthyrningsbar yta och bland de större hyresgästerna finns Schneider Electric och flera bolag inom Sigma-koncernen. 

Nya Vattentornet 4 omfattar 25 000 kvadratmeter uthyrningsbar yta, med Sony Mobile som största hyresgäst, samt ett parkeringshus med ca 370 platser.

Båda fastigheterna är miljöcertifierade enligt LEED Guld.

Säljare är Vasakronan och tillträde har skett idag, den 8 februari 2019. Investeringen finansieras huvudsakligen via befintliga kreditfaciliteter.

- Detta förvärv är en naturlig del i vår fortsatta satsning på tillväxt och ökad densitet i Lund. Inom loppet av några månader har vi kunnat komplettera vårt bestånd på Ideon med 70 000 kvadratmeter attraktiva kontorsytor på lättillgängligt läge direkt kopplat till den nya spårvägen, säger Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs Fastigheter.

- Det finns en stor potential i Lund, där närheten till universitetet och tillgången till arbetskraft med specialistkompetens attraherar nya företag och ger tillväxtmöjlig­heter för befintliga företag. Ett av de exempel som ligger närmast i tiden är vår hyresgäst Volvo Cars som startade ett mindre utvecklingscenter på Ideon hösten 2016, sedan vuxit successivt och till årsskiftet tar över ett helt hus om 7 000 kvadratmeter.