Mötesplatsen för dig inom fastighetsbranschen, jun, 20 2019
Senaste Nytt

Satsar för FN:s globala mål

Christian Hermelin, vd. Bild: Fabege.
Christian Hermelin, vd. Bild: Fabege.
Publicerad av
Sanna Kesselfors - 18 mar 2019

Stockholm Environment Institute, som är ett internationellt och oberoende forsknings- och policyinstitut, startar nu tillsammans med Fabege ett spännande samarbete för att bidra till att skapa en hållbar och samhällsnyttig, stads- och regionutveckling i Stockholm till år 2050, i linje med FN:s globala mål under Agenda 2030.

Urbanisering är en stark global trend. I dag bor och arbetar över hälften av världens befolkning i städer, och inom några decennier beräknas 70 procent av alla människor vara stadsbor. Sverige är ett av de länder där denna utveckling går allra snabbast.

Ökad klimatpåverkan, geopolitiska förändringar, utmaningar inom EU och andra omvärldsfaktorer leder till att det nu råder en ökande osäkerhet om hur framtiden kommer att utvecklas – såväl globalt som i vår del av världen. Det finns därför ett ökat behov av metoder för att analysera hur vi på bästa sätt kan säkerställa en god samhällsutveckling.

− Vi lever i en spännande men utmanande tid. Det är nu extremt viktigt att vi gör smarta vägval och samverkar med politiker och näringsliv. Samarbetet med Fabege hoppas vi ska leda till att rätt åtgärder vidtas inom fastighetsbranschen för att bidra till en långsiktigt hållbar samhällsnytta, säger Katarina Axelsson, projektledare och forskare vid Stockholm Environment Institute.

Givet osäkerheter om den globala utvecklingen, påverkan av klimatförändringar och andra omvärldsfaktorer, hur kan fastighetsbranchen tillsammans med andra aktörer de kommande tre decennierna bidra till en hållbar och samhällsnyttig stads- och regionutveckling i Stockholm till år 2050? Den 19 mars på Friends Arena kommer SEI och Fabege utifrån explorativ scenariometodik och gruppdiskussioner utforska hur lokalpolitiker, näringsliv och intresseorganisationer tillsammans kan:

  • medverka till en hållbar stads- och regionsutveckling
  • bidra till en hållbar samhällsomvandling och FN:s 17 globala hållbarhetsmål
  • vara en drivkraft för förändring, snarare än att endast svara på samhällsförändringar.

Syftet med workshopen är att analysera samspelet mellan Fabege och det omgivande samhället, kartlägga utmaningar och tydliggöra fastighetsbranschens unika roll i omställningen till ett hållbart samhälle. I workshopen kommer explorativ scenariometodik användas för att analysera alternativa utvecklingsvägar för Stockholmsregionen och hur Fabege kan bidra, med Agenda 2030 och Parisavtalet som utgångspunkt.

Målsättningen med detta unika samarbete är att förstå hur Fabege, fastighetsbranschen, lokalpolitiker, näringsliv och intresseorganisationer aktivt kan bidra till en hållbar samhällsutveckling med hänsyn tagen till olika framtidsscenarier.