Mötesplatsen för dig inom fastighetsbranschen, jun, 20 2019
Senaste Nytt

LKAB och Peab avtalar om bolagshotell i Kiruna

Fotograf: Fredric Alm.
Fotograf: Fredric Alm.
Publicerad av
Sanna Kesselfors - 22 mar 2019

Det klassiska Bolagshotellet i Kiruna kommer att återuppföras utifrån 1925 års ritningar. LKAB och Peab ska nu starta den första fasen i en samverkansentreprenad.

Det nya Bolagshotellet kommer att påminna om den gamla byggnaden utvändigt. Det innebär att den klara gula fasadfärgen med den frisliknande fjällpanelen närmast takfoten ska återskapas liksom takkonstruktionen med den röda färgsättningen. Invändigt blir det en byggnad som anpassas till modern standard.

I samverkansentreprenadens första fas ska LKAB och Peab ta fram bygglovshandlingar för en byggnad med stark inspiration från det ursprungliga hotellets utseende, samt gemensamt kalkylera en kostnad för anläggandet.

– Att arbeta i den här samverkansformen med LKAB:s historiska kunskap om husets mjuka värden och vår tekniska expertis och erfarenhet bådar gott för det nya Bolagshotellet, säger arbetschef Anders Stöckel på Peab.

Det ursprungliga Bolagshotellet uppfördes 1901 och behövde avvecklas från sin ursprungliga placering på grund av att gruvbrytningen i Kiruna gör att delar av staden måste omvandlas. Planen var ursprungligen att flytta hotellet till en ny plats vid berget Luossavaara i Kiruna, tillsammans med andra kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Det visade sig dock inte vara möjligt då dokumentationsunderlag och faktisk konstruktion inte stämde överens och en flytt därför skulle innebära för stora risker. Nu uppförs i stället den nya byggnaden på platsen.

Att utgångspunkten för nybyggnationen är 1925 års utseende beror på att det är de tidigaste ritningar som finns bevarade av hotellet, och att det var innan hotellet började byggas om och till. Markarbeten kommer att påbörjas under hösten 2019 och planen är att det nya hotellet ska vara klart för möblering och inflyttning i september 2021.