Mötesplatsen för dig inom fastighetsbranschen, jun, 20 2019
Senaste Nytt

Svenska Bostadsfonden 14 köper i Skellefteå

Bild: Skellefteå.
Bild: Skellefteå.
Publicerad av
Sanna Kesselfors - 28 mar 2019

Svenska Bostadsfonden 14 AB har, via bolag, ingått avtal om förvärv av tretton fastigheter i centrala Skellefteå. Fastighetsbeståndet innehåller 96 lägenheter och har en total yta uppgående till cirka 7 300 kvadratmeter. Förvärvspriset uppgår till dryga 95 miljoner kronor.

Fastigheterna är till största delen byggda mellan 1940-1970. Fastighetsbeståndet beräknas tillträdas den 11 april 2019, givet att förbehåll och villkor i avtalet är uppfyllda.

Fastighetsbeståndet har inga vakanser idag, förutom sedvanliga omflyttningsvakanser.

Beståndet har förvärvats på en nivå som ligger väl i linje med fastställd strategi vad avser direktavkastning och kvalitet.

Svenska Bostadsfonden 14 äger efter detta förvärv, via bolag, fastigheter i Laholm, Osby, Borgholm, Eslöv, Karlskrona, Kalmar, Huskvarna samt Skellefteå, till ett totalt värde om cirka 574 miljoner kronor. Den totala uthyrningsbara ytan uppgår till cirka 42 000 kvadratmeter, varav merparten är bostadsyta.