Mötesplatsen för dig inom fastighetsbranschen, jun, 20 2019
Senaste Nytt

Heimstaden köper för 14,6 miljarder i Nederländerna

Patrik Hall, vd för Heimstaden.
Patrik Hall, vd för Heimstaden.
Publicerad av
Sanna Kesselfors - 29 mar 2019

Heimstaden ska genom bolagsförvärv köpa 536 bostadsfastigheter med totalt 9 544 lägenheter i Nederländerna för  cirka 14,6 miljarder kronor. Den uthyrningsbara ytan uppgår till cirka 805 900 kvm, varav cirka 79 800 kvm är bostadsyta och cirka 12.100 kvm kommersiell yta. Förvärvet är inte förenat med några tillträdesvillkor och tillträde beräknas ske den 1 maj 2019.

Dels överlåter Heimstaden genom försäljning av aktier i dotterbolag, förvaltade fastigheter och pågående fastighetsprojekt i Danmark och Sverige om 16 247 Mkr till Heimstaden Bostad.

De överlåtna objekten utgörs dels av fastigheter under förvaltning med ett fastighetsvärde om 4.797 Mkr, dels pågående och kommande fastighetsprojekt till ett värde om 11 450 Mkr, vid färdigställande. De överlåtna förvaltade fastigheterna är geografiskt utspridda över Danmark och projekten återfinns primärt i Sverige. Hyresintäkterna på de förvaltade fastigheterna uppgår årligen till 221 Mkr och driftnettot till 135 Mkr. Tillträde för förvaltningsfastigheter planeras till den 29 mars respektive 15 april 2019.

Förvärvet sker genom förvärv av fastighetsägande dotterbolag från bolag förvaltat av Round Hill Capital. Genom transaktionerna, samt inklusive tidigare under året tillträdda förvärv i Danmark, bedöms koncernen Heimstadens fastighetsvärde att uppgå till cirka 93 miljarder kronor.