Mötesplatsen för dig inom fastighetsbranschen, jul, 21 2019
Senaste Nytt

Wihlborgs avyttrar i Lund

Fotograf: Perry Nordeng.
Fotograf: Perry Nordeng.
Publicerad av
Sanna Kesselfors - 24 apr 2019

Wihlborgs har tecknat avtal för avyttring av fastigheten Landsdomaren 6 i Lund omfattande totalt 27 500 kvm uthyrningsbar yta. Fastigheten säljs till Intea Fastigheter AB (publ) genom en bolagsaffär för en köpeskilling om totalt 1 400 Mkr. Hyresvärdet är cirka 65 Mkr och frånträde sker den 31 maj 2019.

Landsdomaren 6 är fullt uthyrd till Region Skåne som bedriver verksamhet inom vuxenpsykiatri i lokalerna. Region Skåne hyr lokalerna på ett 20-årigt avtal som löper till och med 31 maj 2033.