Mötesplatsen för dig inom fastighetsbranschen, jul, 18 2019
Senaste Nytt

Nyhamnen i Malmö ger plats åt energijätte

Bild: Kanozi arkitekter.
Bild: Kanozi arkitekter.
Publicerad av
Sanna Kesselfors - 25 apr 2019

Malmö stad säljer fastigheten Malmö Hamnen 22:31 samt delar av fastigheterna Malmö Hamnen 22:3, Malmö Hamnen 22:33 och Malmö Medusa 1 till fastighetsbolaget Castellum. Malmö stads tekniska nämnd gav under onsdagen klartecken till affären, som gör det möjligt för Castellum att här uppföra energibolaget E.ONs nya huvudkontor.

Nyhamnen är ett av Malmös största exploateringsområden. Här kommer den befintliga stadskärnan utvidgas mot vattnet, med en tät och blandad stadsbebyggelse där gröna och urbana värden samt närheten till havet står i centrum. Det strategiska och centrala läget intill Malmö C gör Nyhamnen till ett attraktivt område för företags- och kontorsetableringar.

– Nyhamnen har stor potential och är en plats av regional och nationell betydelse. Det är väldigt glädjande att Castellum vill vara med och utveckla ett av södra Sveriges mest centralt belägna områden och att E.ON här väljer att etablera sitt nya huvudkontor. Nyhamnen har en lång historia av närhet till övriga världen, säger Anna Bertilson, fastighets- och gatudirektör i Malmö stad.

Energibolaget E.ON vill samla sina anställda och etablera ett nytt, nordiskt huvudkontor i det framväxande Nyhamnen, intill Malmö C. Förslag till lokalisering och utformning togs fram av två olika fastighetsägare och 2018 tecknades ett hyresavtal med Castellum. Den nya kontorsbyggnaden väntas rymma cirka 1 800 arbetsplatser.

Det aktuella köpeavtalet omfattar cirka 28 886 kvm bruttototalarea, BTA. Köpeskillingen uppgår till totalt 143 925 500 kronor. I avtalet ingår överenskommelser om att, inom ramen för projektet, främja ett socialt hållbart Malmö.