Mötesplatsen för dig inom fastighetsbranschen, jul, 18 2019
Senaste Nytt

Sagax köper i Paris för 177 miljoner

Sagax ledning. Foto: Sagax
Sagax ledning. Foto: Sagax
Publicerad av
Sanna Kesselfors - 29 apr 2019

 Sagax har avtalat om förvärv av en fastighet i Paris. Investeringen uppgår till motsvarande 123 miljoner kronor.

Fastigheten omfattar 9 400 kvadratmeter uthyrningsbar area bestående av lager och lätt industri. Fastigheten är fullt uthyrd och det årliga hyresvärdet uppgår till motsvarande 7,1 miljoner kronor. Den återstående löptiden uppgår till 4 år.

Vid fastighetsförvärv i Frankrike har berörd kommun rätt att förköpa den fastighet som säljs. Detta gäller ovan beskrivna förvärv. Sådant tillstånd beräknas erhållas inom två månader. Tillträde beräknas ske under det tredje kvartalet 2019.

Sagax har även förvärvat två fastigheter i Nederländerna för motsvarande 54 miljoner kronor. Fastigheterna omfattar sammanlagt 6 000 kvadratmeter uthyrningsbar area bestående av lager och lätt industri. Hyresavtalens genomsnittliga återstående löptid uppgår till 4,1 år och det årliga hyresvärdet uppgår till motsvarande 5,6 miljoner kronor. Fastigheterna är fullt uthyrda. Tillträde har skett under det första kvartalet.