Mötesplatsen för dig inom fastighetsbranschen, jun, 27 2019
Senaste Nytt

Ökad storstadskoncentration av lokalinvesteringarna

Ökad storstadskoncentration av lokalinvesteringarna, foto: Mickael Tannus & Industrifakta
Ökad storstadskoncentration av lokalinvesteringarna, foto: Mickael Tannus & Industrifakta
Publicerad av
Redaktionen - 27 maj 2019

Under första kvartalet i år beräknas de totala husbyggnadsinvesteringarna inom privata och offentliga lokaler ha uppgått till närmare 39 miljarder kronor. Enligt analysföretaget Industrifakta var närmare 60 procent av investeringarna koncentrerade till de tre storstadslänen: Stockholms-, Västra Götalands- och Skåne län. Magnus Klein, som är ansvarig för Industrifaktas konjunkturrapporter, pekar på att storstadskoncentrationen av lokalinvesteringarna har ökat jämfört med förra året. Under helåret 2018 svarade de tre storstadslänen för knappt hälften av lokalbyggandet. Utvecklingen mot en ökad storstadskoncentration kan ha flera förklaringar menar Magnus. Dels har bostadsbyggandet i storstäderna varit omfattande under de senaste åren, vilket skapar behov av lokaler, dels kan den pågående konjunkturavmattningen ha dämpat efterfrågan på lokaler i svagare regioner.

Källa Industrifakta AB