Mötesplatsen för dig inom fastighetsbranschen, jun, 27 2019
Senaste Nytt

"Fastighetsägarna betalar onödigt mycket för underhåll av hissarna"

Personhissar måste av säkerhetsskäl besiktas regelbundet. Underlåter fastighetsägaren att göra det kan det leda till fängelse. Foto: Jack Johnson.
Personhissar måste av säkerhetsskäl besiktas regelbundet. Underlåter fastighetsägaren att göra det kan det leda till fängelse. Foto: Jack Johnson.
Vissa fastighetsägare vill behålla de gamla gallergrindarna som minner om en svunnen tid. Hissar har lång livslängd om de servas och underhålls regelbundet. Foto: Jack Johnson.
Vissa fastighetsägare vill behålla de gamla gallergrindarna som minner om en svunnen tid. Hissar har lång livslängd om de servas och underhålls regelbundet. Foto: Jack Johnson.
– Ett serviceavtal ska utgå från fastighetsägarnas behov. Då vet de att de inte betalar för mycket för skötseln av sina hissar, säger hisskonsulten Robin Plato. Foto: Emma Hellström
– Ett serviceavtal ska utgå från fastighetsägarnas behov. Då vet de att de inte betalar för mycket för skötseln av sina hissar, säger hisskonsulten Robin Plato. Foto: Emma Hellström
Publicerad av
Redaktionen - 31 maj 2019

Text: C-G Hanberg

 

Stirra dig inte blind på priset när du väljer hisslösning! Livscykelkostnaden bör istället styra valet.

– Många fastighetsägare betalar idag för mycket för service och underhåll, menar Robin Plato på Hisskompetens i Göteborg.

 

Hisskompetens är ett konsultbolag, inriktat mot hissar och rulltrappor, med verksamhet över hela landet. Företaget är länken mellan arkitekter, byggbolag, fastighetsägare och hissentreprenörer/tillverkare och har en oberoende roll.

– Hissar är tekniskt komplicerade. Det krävs därför expertkunskap för att kunna göra en korrekt bedömning av hissentreprenörernas anbud, så att man inte jämför äpplen med päron, säger Robin Plato, hisskonsult med bred erfarenhet från hissbranschen.  

 

Svårt att själv välja rätt

Kone, Schindler och Otis är tre kända hisstillverkare. Kone är klart störst i Sverige. Tillverkarna har många olika hissmodeller i sitt produktprogram. Då är det lätt att känna sig som åsnan mellan två hötappar.

– Att prata med en säljare hos hissföretaget ger sällan den bästa lösningen. Denne vill ofta sälja den hiss som företaget just då vill lyfta fram. Det lägsta priset behöver inte vara det bästa alternativet i det långa perspektivet. Istället bör livscykelkostnaden styra valet, med hållbarhet, kvalitet och servicebehov som viktiga parametrar, framhåller Robin Plato.

Valet av hiss är mera komplicerat när det gäller hotell, kontor och andra kommersiella byggnader, jämfört med bostadshus.

– Vid nyproduktion av kommersiella byggnader måste man kunna bedöma hur många hissar som krävs samt vilken hastighet och storlek hissen ska ha för att få ett väl fungerade flöde i byggnaden. Den kunskapen finns sällan hos byggherrar och arkitekter, menar Robin Plato.

 

Tidig dialog med arkitekten

Hisskonsulten bör ha en tidig dialog med arkitekten.

– Det är viktigt att arkitekten inte "låser måtten" i hisschaktet efter en viss leverantör, så att det i praktiken bara är en viss typ av hiss som matchar dem. Det ger sällan den mest kostnadseffektiva hisslösningen, anser Robin Plato.

Det byggs inte bara nytt utan det pågår också många ROT-projekt i Sverige.

– De stora hisstillverkarna vill gärna sälja nya hissar. Men en renovering av hissen kan ibland vara ett billigare och bättre alternativ. Fastighetsägarna vill till exempel ofta behålla de gamla gallergrindarna i äldre hissar av nostalgiska skäl, säger Robin Plato.

Säkerhetskraven är höga. Hissar måste därför besiktas regelbundet.

– Men tyvärr struntar en liten del av fastighetsägarna i att låta besikta hissarna. En godkänd besiktning är ett krav för personhissar. Underlåter fastighetsägaren att låta besikta hissen kan straffet i värsta fall bli fängelse, berättar Robin Plato.

 

 

Ett avtal på fastighetsägarens villkor

Ett genomtänkt serviceavtal bidrar till att hålla servicekostnaderna i schack.

– Idag betalar fastighetsägarna ofta för mycket för skötseln av sina hissar. Serviceavtalet ska därför utformas på fastighetsägarnas villkor och inte på hissentreprenörernas. En riktigt utförd service minskar också risken för onödiga och dyra reparationer. Vi gör stickprovskontroller så att fastighetsägaren vet att servicen är korrekt utförd. Hissdörrarna är ofta den svaga länken på grund av det stora slitaget, säger Robin Plato.

Vad tror du om framtiden för hissmarknaden?

– Det beror på hur mycket det byggs och renoveras men just nu är efterfrågan på hissar stor. Hissen som sådan är en ganska statisk maskin men de gamla reläerna har ersatts med mikroprocessorer. Hissen har också blivit energisnålare. Men den är ingen strömförbrukande miljöbov eftersom den mestadels står stilla sett över ett helt dygn, avslutar Robin Plato.