Mötesplatsen för dig inom fastighetsbranschen, jul, 21 2019
Senaste Nytt

Marknadsundersökning i Bredaryd för nybyggnation

Publicerad av
Redaktionen - 26 jun 2019

En marknadsundersökning har under april/maj genomförts gällande intresse för nybyggnation i Bredaryd. 

Enkät har skickats ut till samtliga hushåll i Bredaryd/Lanna, cirka 2 000 stycken. Informationsträff hölls på Bredaryds Värdshus den 9 maj där 15 deltagare närvarade. Även biblioteket och bokbussen har hjälpt till med information och att vägleda vid ifyllande av enkäten. Enkäten har tagits fram gemensamt av Finnvedsbostäder och Värnamo kommun.

Drygt 130 svar har inkommit, av dessa bor 98 i villa eller gård på landet. 67 av 130 har svarat att de vill bo kvar på orten men i en annan typ av bostad och av dessa vill 40 bo i hyresrätt.

Svarsfrekvensen får anses vara ganska låg och av de som svarat är intresset ganska svalt för nybyggda lägenheter i Bredaryd.

Finnvedsbostäder har 180 lägenheter i Bredaryd och under 2018 var flyttfrekvensen drygt 15 %, vilket innebar att 28 lägenheter bytte hyresgäst. Kötiden är lite beroende på vilket bostadsområde som är aktuellt men knappt 1 år är den genomsnittliga kötiden i Bredaryd.

Finnvedsbostäder har bygglov för 7 lägenheter på Klockaregårdsvägen men vi avvaktar igångsättning för att först utvärdera partneringprojektet med Bygga GWG på Gästgivarevägen i Bor.

Parallellt med detta undersöks förutsättningarna för att bygga 18-24 Bo Klok lägenheter på Häggegårdsområdet med möjlig byggstart kring årsskiftet 2019/2020. Här krävs en förnyad konkurrensutsättning av det ramavtal som SKL har träffat och som Finnvedsbostäder kan avropa från.

Styrelsen beslutade 20190617 att genomföra en förnyad konkurrensutsättning av SKL:s ramavtal Nya Hus för uppförande av 3 byggnader innehållande 18 lägenheter fördelat på 6 st 2 rok, 6 st 3 rok samt 6 st 4 rok på Häggegårdsområdet i Bredaryd. Efter att den förnyade konkurrensutsättningen är genomförd tas ställning till om projektet ska genomföras.

Stanley Guldmyr

VD Finnvedsbostäder