Mötesplatsen för dig inom fastighetsbranschen, jul, 21 2019
Senaste Nytt

Laga kraft - vunnen detaljplan för Kian och AM1 s förtätningsprojekt i södra innerstaden .

Publicerad av
Redaktionen - 03 jul 2019

Kian Properties och AM1 har sedan juni 2017 bedrivit en planprocess med syfte att bygga bostäder i södra innerstaden i Malmö. Detaljplanen för Cykeln 14 och Cykeln 15 har nu vunnit laga kraft och framtagande av bygglovshandlingar inför bygglovsansökan inleds omgående. Ambitionen är att starta byggnation efter årsskiftet och att bostäderna kan stå klaraunder år 2021.

– Arbetet med att förtäta vårt befintliga bestånd i södra innerstaden, i närheten av Möllevångstorg, går in i nästa fas när detaljplanen nu har vunnit laga kraft. Detta är andra etappen i utbyggnad av kvarteret Cykeln. Intresset för första etappen, Brf Mood 89, har varit överförväntan och bostäderna är slutsålda och inflyttade sedan april 2019.

Genom förtätningsprojekt på befintlig mark skapar vi ett socialt hållbart område och ökar bostadsområdens attraktionskraft, säger Michel Fatehnia, VD för Kian Properties.

- Vi ser fram emot att byggaandra etappen av kvarteret Cykeln och överväger såväl hyres- som bostadsrätter som upplåtelseform, säger Amir Matin, VD för AM1.