Mötesplatsen för dig inom fastighetsbranschen, mar, 18 2019
Senaste Nytt

Toppnyheter

Bildtext: Investeringsvolym för svenska fastighetsaffärer i Finland, miljarder kronor (Eurokurs 10,26)
Bildtext: Investeringsvolym för svenska fastighetsaffärer i Finland, miljarder kronor (Eurokurs 10,26)

”All-time-high ” för svenska fastighetsinvesteringar i finland

Transaktionsvolymen på den kommersiella finska fastighetsmarknaden uppgick till mer än 95 miljarder kronor under 2018 enligt statistik från Datscha. Utländska investerare stod för nästan 62 miljarder och av detta stod svenska investerare för hela 30 procent. Det är rekord när det gäller svenska fastighetsinvesteringar i Finland. 

Tänk på att alltid anlita licenserade takskottare

Licensieringssystemet Skotta säkert startades av Plåt & Ventföretagen, i samarbete med flera av landets försäkringsbolag, för sju år sedan. Syftet med satsningen var att minska skadorna på person och egendom vid takskottning och en nollvision infördes. Innan Skotta säkert lanserades uppstod det skador på fastigheter, egendom och personer i samband med takskottning för miljontals kronor varje år. Satsningen har gett goda resultat då många av landets försäkringsbolag har rapporterat att skadorna har minskat de senaste vintrarna.