Mötesplatsen för dig inom fastighetsbranschen, maj, 25 2017
Senaste Nytt

Toppnyheter

Foto: Industrifakta.
Foto: Industrifakta.

Många äldre hushåll underskattar sin boendekostnad

Enligt rapport från Industrifakta

Bristen på bostäder är omtalad och bostadsbeståndet kan utnyttjas bättre. Det gäller att bygga attraktiva bostäder, med rimliga boendekostnader, till äldre hushåll för att skapa effektiva flyttkedjor. Många äldre, som bor i egen villa, har låga boendekostnader tack vare att lånen till stor del är avbetalade. Men enligt en färsk studie av analysföretaget Industrifakta, visar det sig att en stor del av dessa hushåll underskattar sin boendekostnad och att detta kan minska benägenheten att flytta till en hyreslägenhet.

Foto: Stenvalvet.
Foto: Stenvalvet.

Militärbyggnad förvandlas till bryggeri i Visby

"Lokalen är helt rätt"

Militärens gamla ridhus på fastigheten Mullvaden 41 i Visby genomgår en markant förändring då Stenvalvet hyr ut till Barlingbo Bryggeri, som 15-årigt hyresavtal med inflyttning i juni.

Fastigheten genomgår i dagsläget en omfattande ombyggnation och anpassas för att kunna användas som bryggeri. Fastighetens speciella kännetecken tas tillvara och originaldelar behålls i så stor utsträckning det går.