Mötesplatsen för dig inom fastighetsbranschen, feb, 20 2017
Senaste Nytt

Toppnyheter

Foto: SBB Norden
Foto: SBB Norden

SBB och Aleris bygger äldrebostäder i Norrköping

Bygger 60 äldreboendelägenheter samt 40 lägenheter i trygghetsboende i Norrköping.

SBB förvärvade fastigheten Järven 4 under 2016. Fastigheten inrymmer idag industrilokaler som ska konverteras till ca 60 omsorgsboenden samt 40 trygghetsboenden. Parterna avser att teckna ett 15-årigt hyresavtal senast 31 januari 2018. Tidplanen är beroende av beslut kopplade till utbyggnaden av Ostlänken.