Mötesplatsen för dig inom fastighetsbranschen, maj, 21 2019
Senaste Nytt

Toppnyheter

Bild: IVL.
Bild: IVL.

Grönare lån och klimatkrav ska minska klimatpåverkan

Nytt samarbete

Byggandet står för en stor del av koldioxidutsläppen från fastighetsbranschen. Med grönare lån och klimatkrav i upphandlingen skulle utsläppen kunna minskas, men i dag saknas en pusselbit: kunskap. För att ändra på det inleds nu ett samarbete mellanSveriges Allmännyttiga Bostadsföretag, SABO, kreditinstitutet Kommuninvest och IVL Svenska Miljöinstitutet.