Sweco projektleder nya svenska ambassaden i Mexiko

Bild: Sweco.

Sweco tilldelas uppdrag av Statens fastighetsverk att projektleda den nya svenska ambassaden i Mexiko City. Byggnaden blir den första svenska ambassaden i världen som certifieras enligt LEED Platinum. 

Den nya kanslibyggnaden på 800 kvadratmeter byggs på samma fastighet som ambassadens residens. Byggnaden ska jordbävningssäkras och planeras bli den första svenska ambassad i världen som certifieras enligt LEED Platinum.

– Vårt uppdrag syftar till att med god kunskap om lokala förutsättningar och LEED-certifiering leverera ett unikt projekt för Statens fastighetsverk och UD. Att få bidra i ett hållbart projekt och leda certifieringsarbetet är vi oerhört stolta över. Byggnaden kommer att ha 50 procent mindre energiförbrukning jämfört med liknande byggnader utan certifiering, bland annat med hjälp av styrning av ventilation, kyla och värme och genom el som produceras av solceller på kansliets tak, säger Elisabeth Philipson Attebrant, vd för Swecos projektledare.

Sweco har sedan tidigare erfarenhet av LEED-certifierade byggnader, vilket ställer höga krav på projekt och projektledning. För att uppnå certifieringen ställs höga miljö- och energimål genom hela processen och medför en kvalitetssäkring av projektet avseende hållbarhet, energieffektivitet, inomhusklimat och komfort.

Det nya kansliet väntas stå klart våren 2019.