Glasmässan ; Tyskland leder utvecklingen av glas

Fotot visar en modell av den kände brasilianske arkitekten Oscar Niemayers kupol. Kupolen är en tillbyggnad på kranfabriken Kirows huvudkontor, som är inrymt i en gammal industribyggnad i Leipzig. I glasen används glastillverkaren Mercks teknik för solavskärmning. Mellanskiktet i glaset består av kristaller som kan ändra riktning och släppa in mer eller mindre ljus. Ljusinsläppet styrs med hjälp av en elektrisk spänning. Kupolen håller just nu på att färdigställas.
Professor Ulrich Knaack är ansvarig för innovationsdelen Glass technology live på Glasstec-mässan. Han har initierat ett samarbete mellan den tyska glasindustrin och de tekniska universiteten i Darmstadt, Delft, Dortmund och Dresden.
Glastillverkaren Saint-Gobain ställer tillsammans med Eastman ut ett 18 meter långt fönsterglas på Glasstec. Eastman har tillverkat filmen mellan glasskivorna.
Teknikfirman Define engineers har tillsammans glastillverkaren Seele konstruerat ett tunnglas som kan bära vikten av en hel bil.
Den kinesiska glastillverkaren Northglass har lyckats göra ett åtta meter böjt glas. Fullt så långt är inte det böjda glaset som Northglass har ställt ut på mässan.

Text och foto Lars Bergström

Tillsammans med glasindustrin i Tyskland har de tekniska universiteten i Darmstadt, Delft, Dortmund och Dresden flyttat fram gränserna för vad som kan åstadkommas med glas. Det gäller såväl glasets egenskaper som konstruktionsmaterial, estetiskt uttryck och bärare av smarta och interaktiva funktioner. Spindeln i nätverket är professor Ulrich Knaack.

Vi möter professor Ulrich Knaack i mitt i mässvimlet på den gigantiska Glasstec-mässan i Düsseldorf. Mitt i hall 11 ligger avdelningen Glass technology live. Det är Ulrich Knaacks skötebarn. Han är länken mellan fyra universitet och glasindustrin i Tyskland. Samabetet mellan de två är en av framgångsfaktorerna bakom det tyska ”glasundret”.

Vi slår oss ner vid ett bord, omgivna av ett antal smarta produkter och modeller som visar frontlinjen inom modern glasteknologi. Här finns krökta glas, energiproducerande glas, elektrokromglas, XXL-glas och andra mer eller mindre kommersialiserade uppfinningar. Mitt emot oss har vajar en bil upphängd i två tunn-glas – ett prov på de nya värmehärdade tunnglasens styrka.

I år är det första året som Ulrich Knaack är ansvarig för innovationsdelen av mässan. Han har tagit över efter den kände arkitekten och ingenjören Stefan Behling, som idag är chef för det världskända Stutgartbaserade arkitektkontoret Foster + Partner. Stefan Behling arbetade med innovationskonceptet på mässan mellan åren 1996 och 2016.

Vad är det som gör glas så fascinerande?
– Glas bryter upp gränsen mellan ute och inne. Det är något som många arkitekter och beställare värderar högt och efterfrågar. Just nu upplever glasbranschen en explosionsartad utveckling som kan jämföras med den som stål- och betongbranschen genomgick mellan 1950 och 1970. Vi kan bygga in allt fler funktioner i glasen och vi kan göra dem både större och mer hållbara – men också tunnare. Det ska bli spännande att följa hur exempelvis tunnglas kommer att kunna användas i fasader.

Vilka är utmaningarna med glas?
– Man kan förutsäga när stål och betong blir utmattade eftersom utmattningen sker successivt. Glas tål en viss belastning sedan spricker glaset. Detta faktum är en stor utmaning.

Du är professor vid Delft och Darmstads tekniska universitet och nu har du har även fått med Dortmunds och Dresdens tekniska universitet i samarbetet med den tyska glasindustrin…
– Ja, vi är världsledande inom utvecklingen av glas. Det finns ytterligare några lärosäten i framkant, exempelvis Köpenhamn och München. Men jag tror att vi ligger steget före.

Varför är det så viktigt att ha med industrin för att utveckla glas?
– För att utveckla en produkt och få ut den på marknaden krävs ett samarbete i flera led. Fönsterglas består av en mängd olika produkter. Dels är det själva glasskivorna, dels är det allt det som finns mellan glasen: beläggningar, filmer och exempelvis vinyl som sammanfogar glasen. Glaset kan också ha en ram i metall. För att utveckla och kommersialisera en produkt måste forskare och industri samarbeta i alla led. Det är därför forum som Glass technology live är så viktiga.

Fortsätter du nästa år som spindel i nätet för ”Glas technology live” på Düsseldorfmässan?
– Nja, jag har inte bestämt ännu. Men det är viktigt ett viktigt forum för branschen och gör inte jag det så måste någon annan göra det.