Ny stadsdel i Piteå får grönt ljus efter Hovrättsdom

Illustration: Träkronan

Träkronan får bygga i kvarteret Örnen i centrala Piteå. Det blev klart efter att Svea Hovrätt avslagit en överklagan. Projekt Träkronan är en stor nyplanerad stadsdel med boende, handel, hotell och mötesplatser i centrala Piteå. Projektet omfattar bland annat gallerian Småstaden, Skoogs City Hotell och intilliggande lägenheter och kontor. Investeringen uppgår till cirka 300 miljoner kronor. Men hela projektet var hotat sedan projektet överklagats. I veckan meddelade dock Mark- och miljööverdomstolen vid Svea Hovrätt att man avslår överklaganoch därmed kan Träkronan starta bygget.- Beslutet betyder mycket för Skoogs Fastigheter, för Piteå och våra samarbetspartners. Nu kan vi äntligen öka farten och få den efterlängtade arbetsro som ett projekt av den här storleken kräver, Christina Skoog, vd, Skoogs Fastigheter AB

Partner i projektet är Nåiden Bygg AB.

- Vi räknar med att Träkronan-projektet under den mest intensiva byggfasen kommer sysselsätta cirka 50 man, säger Peo Patomella, arbetschef, Nåiden Bygg AB.