Vätskebaserade lösningar för ditt byggprojekt

Betong: Säkerställ rätt kvalitet och framsteg, med vätskeburen temperaturkontroll under öppen himmel.
Jesper Eklund, Heatwork

HeatWork är en norsk tillverkare med huvudkontor och fabrik i norra Norge, närmare bestämt i Narvik. I över 15 år har företaget utvecklat och levererat mobila vätskedrivna värmekraftverk.

 

Solid kompetens på vätskeburen värme

Entreprenörer har dragit nytta av de mobila värmekraftverken från uppvärmningsexperten HeatWork till tjältning i flera år. Det handlar om att inte försinka drift under kalla perioder - det finns deadlines som måste följas, samt att hålla människor och maskiner i arbete. En säker och miljövänlig investering.
 

Tjältining var för allvar det produkt som byggde upp företaget, och ble fort omfamnad av branschen. Med dessa lösningar kan man arbeta på ett mycket bra sätt ute, också om vinteren.
- Många berättar om tiden före och efter HeatWork, inte minst mellan maskinentreprenörer. De tycker det är en försäkring för drift, säger Försäljningschef i HeatWork Tommy Larsen.

 

I dag är det en mobilt värmekraftverk för hela ditt byggprojekt, som med komplementär produkt kan används till allt från tjältning, frostskydd, bygguppvärmning till betongarbete.

heatwork
​​​​Ett värmekraftverk för ditt byggprojekt, som kan används till allt från tjältning, frostskydd, bygguppvärmning till betongarbete.

 

Spara 80% av driftskostnaderna

Sedan starten i 2004 har Narvik-företaget använt stora resurser på utveckling. Från början har företaget fokuserat på hög kompetens och kvalitet i sitt arbete, bland annat genom sina dedikerade anställda, forskargrupp och företagsnätverk.

Efter lanseringen av deras CliWi-produkter har de kunnat erbjuda marknaden en grönare och smartare lösning för byggvärme, som ger stora fördelar.

Entreprenörer beskriver systemet som mycket pålitligt.

- Kunderna är mycket medvetna om vad de vill ha, säger säljare i HeatWork Jesper Ekstrand. Vi erbjuder lösningar som båda ger kunden bättre ekonomi, samtidigt som det ger en mycket bättre miljöprofil. Det kommer ge kunden totala lösningar, inte bara enskilda produkter. Vår expertis är väl så viktig som den fysiska produkten.

Du sparar 80% av driftkostnaderna när du använder CliWi byggvärme kontra traditionella metoder. Resultatet är minskade utsläpp och ett bättre miljøregnskap. Kunderna upplever också stora HSE fördelar, som till exempel rena och dammfria byggnader.

I 2017 vann HeatWork det prestigefyllda Byggenæringens Innovasjonspris. Med hård konkurrens från de sista åtta finalisterna, som är bland de mest innovativa produkterna och lösningarna i norska byggbranschen, gick HeatWork och produkten CliWi av med segern. Prisen var begrunnad med innovativt arbete mot morgondagens krav på en grönare och smartare byggindustri och redan dokumenterade effekter.

Heatwork CliWi
CliWi: Miljövänlig byggvärmare/byggtork. Sparar 80% av driftskostnaderna och minskar utsläpp.

Stora fördelar med vintergjutning

Vid 5 °C finns det regler för åtgärder för härdning i betongarbete. Det är önskvärt, och ett stort fokus i branschen, att det blir större acceptans för att lägga värmerör i betongen.

Med hjälp av vätskeburen härdningsteknik är det möjligt att säkerställa rätt temperatur för betonghärdning vid kallt väder, oavsett utetemperatur.

Detta innebär att vätskeburen värme i rör kan användas för att simulera sommargjutningar - mitt på vintern och till mycket lägre kostnader och utsläpp.

-Användning av vätskeburen värme i byggprocessen ger stora fördelar jämfört med traditionella metoder. Båda i tid, kvalitet och besparingar på miljö och ekonomi, säger Jesper Ekstrand ansvarig säljare på HeatWork.

Med en liten planering kan du spara mycket, säger kunder av betonglösningen. Det är ett faktum att du sparar mycket dieselbränsle. Jämfört med ett visst område, använder du till exempel 20 L diesel med HeatWork mot 200 L med traditionell metod. Det är 90% besparing. Stora besparingar är också i form av mindre rigg samt att man kan gjuta under öppen himmel.

HW
Huvudkontor och fabrik i norra Norge, närmare bestämt i Narvik.

 

jesper ekstrand

 

 

 

 

 

 

 

HeatWork:

Jesper Ekstrand

tlf 070-314 9888

jesper@heatwork.com