Rapportrökare från Ilija Batljan

Lars Pehrson/SvD/TT: SBB, med grundaren och vd:n Ilija Batljan, redovisar kvartalsrapport. Arkivbild.

Efter en halvtimmes handel har SBB:s aktie lyft med över 5 procent efter att under de första minuterna varit upp med över 9 procent.

Vi har skaffat oss en bra kassa, vilket gjort att vi har kunnat fortsätta investeringar även under pandemin och har kunnat stå upp för alla våra åtaganden. Vi gör under kvartalet mer än 380 miljoner kronor i investeringar, vilket är ett styrkebesked som skapar framtida kassaflöde, säger grundaren och vd:n Ilija Batljan till TT.

En känga till Ingves

Medan många andra bolag i fastighetssektorn brottas med finansieringsproblem i krisen sitter SBB på tillgångar på över 50 miljarder som inte ens är pantsatta, enligt Batljan. Dessutom har bolaget tack vare sitt kreditbetyg, på så kallad investeringsnivå, tillgång till den utländska kreditmarknaden – där SBB under perioden har kunnat ta upp nya 20-åriga lån.

Den svenska strategin i krisen, både vad gäller smittskydd och stödåtgärder, får godkänt av ex-politikern Batljan, som slog igenom som socialdemokratisk kommun- och regionpolitiker innan han via ett uppdrag på Fjärde AP-fonden gick in i fastighetssektorn.

Stefan Ingves och Riksbanken får sig dock en känga.

Riksbanken har prioriterat bankerna kraftigt, men man kunde ha gjort större insatser på certifikatmarknaden. Det skulle bidra till svenska jobb. Där har det gjorts för lite hittills, säger Batljan.

Företagscertifikaten är förenklat korta lån som företag kan ta på kreditmarknaden för att stärka kassan.

Företagscertfikat är en marknad som hjälper till att allokera kapital och bidra till tillväxten. Så för att förbereda Sverige för att klara krisen och de framtida jobben tror jag det måste göras mycket större insatser.

Många har för stor kassa

Enligt Batljan har Riksbanken hittills i krisen köpt företagscertfikat för 2,6 miljarder.

Det är ju ingenting. Det är ett kommatecken i sammanhanget.

Batljan beskriver certifikaten som relativt säkra investeringar för Riksbanken.

Det är korta pengar som staten får tillbaka. Och det hjälper till att smörja ekonomin och minska paniken. Det gör att fler bolag vågar satsa i stället för att hålla sina pengar på kontot, säger han.

SBB har enligt Batljan 3,8 miljarder kronor i kassatillgångar.

Hade certifikatmarknaden fungerat kunde vi ha investerat mer. Och vi är inte de enda. Det finns många större bolag som i onödan drar med sig en stor kassa och inte vågar hjälpa till.

SBB-aktien har liksom många fastighetsbolag pressats hårt i coronakrisen, trots att ratinginstitutet Fitch så sent som den 6 april bekräftade bolagets kreditbetyg på BBB-minus – med stabila utsikter.

Kursutvecklingen har dock påverkats negativt av att en planerad försäljning av fastigheter till Nyfosa för åtta miljarder kronor stoppades den 31 mars, med hänvisning till förändrade marknadsförutsättningar.