Uni3 by Geely - Sverige och Kina gifter sig i jätteprojekt i Göteborg

Här på Lindholmens gamla varvsområde på Hisingen i Göteborg växer nu fordonskoncernen Geelys jätteprojekt fram, bestående av sina fem karakteristiska byggnader. Man har redan kommit en bra bit på väg och allt skall stå klart 2022/2023. Foto: Bert Leandersson.
Geelys storsatsning lyfter det gamla industriområdet på Hisingen i Göteborg. Foto: Bert Leandersson.
Interiören i byggnaderna svarar mot den innovativa design som Geely står för. Foto: Bert Leandersson.
Arkitekturen hämtar sin inspiration från den lokala historien som präglats av varvsindustri. Foto: Bert Leandersson.

På klassisk industrimark på Lindholmen i Göteborg där Götaverken tidigare hade sin varvsindustri byggs Uni3 by Geely. Här möts öst och väst.

Text: John Hardwick     Foto: Geely

Det är kinesiska fordonskoncernen Geely som i sitt unika stadsutvecklingsprojekt starkt profilerar sig och skapar förutsättningarna för olika kulturer att sammanföras i ett stort innovations- och designcenter. Namnet Uni3 by Geely syftar på detta, där Uni står för ”Unite”. 3:an syftar på synergieffekterna. 1 + 1 kan ju vara lika med 3. När olika idéer möts skapas nya innovationer. Här gifter sig Sverige och Kina.

3 miljarder

När hela Uni3 by Geely är färdigbyggt med fem byggnader uppgår den totala byggytan till 104 000 kvadratmeter. Investeringskostnad: 3 miljarder kronor. De fem byggnaderna återspeglar skandinavisk design och kinesisk tradition och filosofi med grundelementen trä, eld, jord, metall och vatten. Här kommer finnas plats för minst 3 500 personer att arbeta med innovationer och utveckling inom både fordonsindustri och andra branscher. Den femte och sista byggnaden som fullbordar Uni3 by Geely, ett hotell på 11 våningar och 12 500 kvadratmeter, planeras stå klart 2022/2023. Här blir det 255 hotellrum och två restauranger.

Det första av de fem husen, en dominerande byggnad på 8 våningar är redan klar och inflyttad. Det är bilutvecklingsbolaget Cevt (China Euro Vehicle Technology) som tagit sex av de åtta planen. Hus två som sitter ihop med det första färdigställs under 2020. I hus två kommer en stor evenemangsyta finnas, och på kinesiskt manér hoppas Geely att göteborgare till och med kommer vilja anordna bröllop i lokalerna.

Det är Bra Bygg AB som fått det hedervärda uppdraget att bygga hela Uni3 by Geely, ett entreprenadkontrakt värt över 2 miljarder kronor.

Hus tre på fyra våningar och 14 000 kvadratmeter och hus fyra på fyra våningar och 3 000 kvadratmeter (-byggnad 23 och 24) med inriktning på designutveckling och utställningar byggs samtidigt och kommer stå inflyttningsklara 2022.

Solid bas i tegel

Arkitekturen i Uni3 by Geely hämtar sin inspiration från den lokala historien, samtida urbanitet och den innovativa teknik som kommer utvecklas i ”Geelystaden” i Göteborg. Från en solid bas i tegel som påminner om varvsepoken reser sig byggnadernas lätta volymer av glas. För att förstärka mötet och samarbetet mellan öst och väst har glasvolymerna fått en färgsättning inspirerad av de fem elementen. Geely design och Geelys bilmärke Lynk & Co som huserar i centret har elementet järn som symboliseras av färgen svart. Man har även adderat en yttre ridå av järn på Geely design för att skapa nyfikenhet hos förbipasserande och samtidigt skydda verksamheten från insyn.

Det är Arkitektbyrån Design i Göteborg som ritat alla husen utom hus nummer 23. Man har svarat för utvecklingen av en masterplan för hela området, det övergripande designkonceptet, gestaltningen och projekteringen för fyra av byggnaderna. Det är den danska arkitektfirman Cobe A/S som ritat hus 23, den byggnad som skall rymma designutvecklingen inom Uni3 by Geely.