Informationssatsning kring hållbarhet tas vidare av Svensk Byggtjänst

Foto: Pexels

2017 beslutade regeringen att ge Boverket i uppdrag att handla upp en tjänst med uppgift att verka för ökad informationsspridning kring hållbart byggande.

Boverket gav det 3-åriga uppdraget till Svensk Byggtjänst, som tillsammans med IVL Svenska Miljöinstitutet, RISE Research Institutes of Sweden, Energikontoren Sverige samt Sustainable Innovation drivit detta arbete under åren 2018–2020 under namnet Informationscentrum för hållbart byggande, ICHB.

Nu går uppdraget mot sitt slut och man kan konstatera att det på många områden varit mycket lyckosamt – informationen har verkligen nått ut och i många fall till nya målgrupper.

Genom ständig kommunikation via nyhetsbrev, sociala medier, filmer samt nyheter på webbplatsen ICHB.se har Informationscentrum för hållbart byggande kunnat etablera sig som en viktig informationskanal för hållbarhetsfrågor. Några exempel:

  • ICHB.se har idag 12–15 000 besökare per månad.
  • Nyhetsbrevet har drygt 2 000 prenumeranter.
  • Kampanjen ”Hållbart byggande” nådde över 200 000 personer på sociala medier.
  • Filmkampanjen ”Klimatrenoverarna” har haft över 40 000 tittare.
  • Under de tre åren har nästan 800 artiklar och guider publicerats på ICHB.se som stöd för att renovera hållbart.
  • ICHB har deltagit i morgonsofforna i såväl SVT som TV4.
  • ICHB har medverkat på över 50 mässor och konferenser.

– Att nå ut i dagens mediebrus är svårt. Vad vi vet är det inget annat initiativ inom samhällsbyggnadssektorn som kan visa upp siffror som kommer i närheten av detta.

Vi är naturligtvis glada över att ha nått detta resultat och det är roligt är att regeringen skriver i sitt direktiv för framtida arbete att vårt arbete måsta tas tillvara, säger Johan Nuder som varit ansvarig för ICHB under de här åren.

Mycket stor kunskap om hållbart byggande och energieffektivisering finns

Bakgrunden till uppdraget var att regeringen konstaterade att det finns en mycket stor kunskap om hållbart byggande, hållbar renovering samt energieffektivisering.

Dock fastslogs också att det är att se som ett marknadsmisslyckande om all denna kunskap inte når ut och används.

Uppdraget blev därför att sprida målgruppsanpassad information för att främja ökad energieffektivisering vid renovering och byggande med användning av hållbara material med låg klimatpåverkan ur ett livscykelperspektiv.

Informationscentrum för hållbart byggande, ICHB
Tillsammans med övriga parter lanserade Svensk Byggtjänst Informationscentrum för hållbart byggande, ICHB. Viktigt var att all information skulle vara neutral, saklig samt baserad på forskning och etablerad kunskap.

Johan Nuder konstaterar att svårigheten ligger i att just nå ut och även till målgrupper som i vanliga fall inte söker denna information – exempelvis bostadsrättsföreningar, mindre byggentreprenörer och villaägare.

Vid årsskiftet tar ICHB:s uppdrag slut och Svensk Byggtjänst kommer att ta resultatet vidare inom sin ordinarie verksamhet.

– Hållbarhetsfrågorna har aldrig varit viktigare än nu och är en viktig drivkraft i vårt dagliga arbete. På vilket sätt det fortsatta arbetet kommer att bedrivas håller vi på att lägga fast nu, men allt material som ICHB tagit fram kommer så klart att vara tillgängligt även framöver, säger Urban Månsson, vd på Svensk Byggtjänst.