Köpenhamn bygger en ny stadsdel på en konstgjord ö

Den 2,8 kvadratkilometer stora ön, i mitten av bilden, ska rymma cirka 35 000 invånare och lika många arbetsplatser. Foto: Danska regeringen

Efter flera månaders debatt antog Folketinget på fredagen den lag som möjliggör bygget av den konstgjorda ön Lynetteholm. Men det betyder inte att sista ordet är sagt om det kontroversiella öbygget.

85 röstade för och tolv emot, men trots den stora majoriteten är det inte säkert att striden om ön är avgjord.

Det är inte omöjligt att projektet hamnar i EU-domstolen med hänvisning till att man inte redogjort för den samlade miljöpåverkan bygget har när man lägger ihop det med alla de övriga projekten det medför – som bygge av bostäder, tunnelbana och vägar.

– Det här har kallats för ett kinderägg. Det är det inte. Det är ett ruttet ägg med tunt skal, sade Enhedslistens Rasmus Vestergaard Madsen.

Han lyfte också att grannländerna runt Östersjön inte hörts och den svenska oron för miljön i Öresund och belastningen på Östersjön.

Hans farhågor avfärdades av socialdemokraten Thomas Jensen, som förklarade att det är ett av de mest genomarbetade lagförslag han varit med om att genomföra i folketinget, med tekniska genomgångar, samråd och expertsamtal.

– Processmässigt är det fullständigt genomarbetat. Och det ska nog klara att gå igenom när det ... om det kommer till EU, var hans kommentar som lät antyda att frågan kanske inte är helt avgjord.

Fakta:

Lynetteholm

Lynetteholm ska bli en helt ny stadsdel i Köpenhamn som byggs på jordmassor som deponeras på havsbotten.

Tanken är att Lynetteholm tillsammans med den befintliga stadsdelen Nordhavn ska säkra Köpenhamn mot framtida stormfloder från nordost.

Byggandet av den konstgjorda halvön kan inledas nästa år, enligt planen. Från och med 2035 kan den börja bebyggas med hus och ungefär 2070 ska den nya stadsdelen stå helt färdig.

Enligt miljökonsekvensbeskrivningen är miljöpåverkan ofrånkomlig, men den blir lokal. Påverkan på Öresund blir "liten till obetydlig", enligt miljökonsekvensbeskrivningen.

Källa: Ritzaus