Smarta städers teknologimarknader fortsätter att utvecklas i hög takt

Ett mer framväxande område för smart city-teknik är området för icke-reglerande stadsluftkvalitetsövervakning, som omfattar alltmer små och billiga övervakningsanordningar för luftkvalitet som kan fungera som värdefulla komplement till traditionella övervakningsstationer. Foto: Creativ Commons Lic. kredit: Geralt

Berg Insight, världens ledande leverantör av marknadsundersökningar inom IoT, släppte nyligen senaste utgåvan av företagets omfattande smart city-teknologirapport som inbegriper fördjupade studier av fem viktiga teknikområden, nämligen smart gatubelysning, smart parkering, smart avfallsuppsamling, stadsluftkvalitetsövervakning och smart stadsövervakning.

År 2020 uppgick den globala installerade basen för individuellt styrda smarta gatubelysningssystem till 13,0 miljoner enheter (exklusive Kina). Motsvarande siffror för smarta parkerings- och smartavfallssensormarknaderna uppgick samtidigt till 957 000 respektive 657 000 enheter.

Smarta parkeringssensorer avser sensorer för detektering av parkeringsbeläggning i mark eller på arealer medan smart avfallssensorteknologi består av sensorenheter som används för nivåer som antingen kan förintegreras i soptunnor och behållare, till exempel som en smart soptunna eller eftermonteras på befintliga insamlingsställen.

Den smarta gatubelysningsmarknaden har nu fått betydande tyngdkraft och dess installerade bas kommer att växa med en robust CAGR på 23,4 procent och uppnå 37,4 miljoner enheter 2025.

Antalet installerade smarta parkeringssensorer förväntas få en något långsammare tillväxt på 21,6 procent (CAGR) medan den smarta avfallssensorteknologimarknaden kommer att växa snabbast av de tre med en CAGR på 29,8 procent.

År 2020 uppgick antalet sådana icke-reglerande övervakningsanordningar för luftkvalitet installerade i stadsmiljöer utomhus till 73 000 enheter globalt, men deras antal kommer att överstiga 300 000 enheter år 2025.

Den största av de fem täckta smarta stadsapplikationsområdena utgjorde under tiden marknaden för övervakning av smarta städer, som i sin tur nådde ett globalt marknadsvärde på 9,9 miljarder euro 2020.

Marknaden, som inkluderar både fasta och mobila video- och ljudövervakningslösningar, förväntas växa till en CAGR på 19,7 procent under hela prognosperioden.

- Med tanke på den stora volymen av olika typer av smarta stadsförsändelser har Kina under de senaste åren överträffat de flesta andra länder i världen och spelar nu i en egen liga, säger Levi Ostling, smart stadsanalytiker, på Berg Insight. .

Levi Ostling pekar på det faktum att utanför Kina har Europa framstått som den ledande platsen för smart city-teknik medan Nordamerika har utgjort den näst största marknaden. Ett undantag är dock den nordamerikanska marknaden för smart cityövervakning, som var cirka 27 procent större än den europeiska år 2020.

- Även om offentligt finansierad användning av smart city-teknik i många fall försenades på grund av Covid-19-pandemin avbröts den inte på grund av deras växande status som viktiga infrastrukturprojekt, konstaterade Ostling när han blev tillfrågad om Covid-19-påverkan på den totala marknaden.

Pandemin har på många sätt belyst fördelarna med fjärrhanterad infrastruktur och behovet av smart city-teknik, vilket skulle hjälpa marknaden för smarta städer att återhämta sig starkt efter en kort period med något minskad tillväxt.

Om Berg Insight:

Berg Insight är ett dedikerat M2M/IoT marknadsundersökningsföretag baserat i Sverige, som sedan 2004 har specialiserat sig på alla större vertikala M2M/IoT näringsgrenar såsom flottahantering, biltelematik, smart mätning, smarta hem, mHealth och industriell M2M.