Boxarna som hjälper till med livspusslet

Patrik Emanuelsson, vd på fastighetsbolaget Heba, anser att leveransboxar är framtiden.

Leveransboxar erbjuder världens butiker runt hörnet. Framtidens shopping är här.

– En ”win win” för oss, säger Dennis Wedin, Svenska Bostäder.

Våren 2021 inleddes ett pilotprojekt i flera områden i Stockholm. De allmännyttiga bostadsbolagen efterfrågade ett smidigt sätt för boende att hantera sin e-handel.

De började leta efter leveransboxar och hade två krav:

1. Leverantörerna skulle stå för installation och underhåll och det skulle inte medföra några kostnader för bolagen.

2. Leveransboxarna skulle ha en öppen infrastruktur så att alla transportörer skulle kunna leverera sina paket, oavsett var hyresgästerna e-handlat.

iBoxen mötte kraven och valdes ut för pilotprojektet. Dennis Wedin, M, är ordförande i Svenska Bostäder och Bostads- och Fastighetsborgarråd i Stockholm.

– Det är viktigt för oss att aktörerna ansvarar för hela leveranskedjan. Vi utvärderar noga och intrycket är att det här är framgångsrikt. Jag ser gärna att det här permanentas och utökas i framtiden, säger Dennis Wedin.

”Öppen för alla transportörer”

E-handeln exploderade under pandemin. Förutom att paketen trängs hos de lokala ombuden, är störande pakettransporter i bostadsområden en negativ konsekvens.

– iBoxen ger möjlighet att koordinera transporter. Den är öppen för alla transportörer, och de boende kan hämta och returnera alla sina paket i samma leveransbox, oavsett var de handlat någonstans, säger Dennis Wedin och fortsätter:

– Det här är en ”win win” för oss. Vi erbjuder de boende en tjänst, och kan fortsätta att göra det vi är bra på – förvalta fastigheter.

Vill du ha en box vid din fastighet klicka HÄR!

Fastighetsägaren: ”Det här är framtiden”

Fastighetsbolaget Heba har fått iBoxen till flera av sina fastigheter. De har sitt huvudområde i Stockholm, och förvaltar hyresfastigheter runt om i staden.

Behovet att kunna leverera varor till hyresgästerna har växt fram i takt med e-handelns snabba utveckling, enligt bolagets vd, Patrik Emanuelsson.

Han ser tre faktorer som avgörande för deras beslut att inleda ett pilotprojekt med iBoxen.

– Nummer ett är trygghet. Varken vi eller våra hyresgäster vill ha okända springande i husen. Nummer två är att det är en service. Nummer tre är hållbarhet. Ingen kan ha undgått att se alla bilar som åker runt och levererar varor till hushåll runt om, säger han.

Att inleda ett samarbete med iBoxen var inget svårt beslut.

– Vi är övertygade om att de kommer att bli en stor och stabil leverantör. Vi får en stabilitet i logistiken över hela vårt bestånd, säger han.

För Heba medför det här inget extrajobb.

– Det här sättet att leverera varor är framtiden. Det vi gjort är att hitta platser att ställa upp iBoxen, säger Patrik Emanuelsson.

Läs mer om iBoxen HÄR!

Fakta iBoxen:

  • iBoxen placeras utomhus, är batteridriven och kräver ingen extern strömkälla.
  • Infrastrukturen är öppen. Samtliga transportörer kan lämna sina paket hos iBoxen.
  • Den är kostnadsfri. iBoxen ansvarar för installation och underhåll.
  • iBoxen spar på miljön och gör det enkelt för boende att hämta och returnera paket.
  •  

Här kan du hitta iBoxen