Skanska förvärvar utvecklingsfastighet i Esbo, Finland

Foto: Skanska

Skanska har köpt en utvecklingsfastighet i Esbo, Finland. Säljare är MSD Finland Oy och investeringen uppgår till EUR 23M, cirka 230 miljoner kronor.

Fastigheten omfattar 4 600 kvadratmeter kontorsyta och 180 parkeringsplatser. Fastigheten har också över 3 000 kvadratmeter outnyttjad byggrätt. Skanska har som ambition att renovera den befintliga kontorsbyggnaden samt utveckla nya kontorslokaler på fastigheten.

Fastigheten är belägen i växande Keilaniemi, som ligger vid havet och har utmärkta transportförbindelser. Området är känt som ett innovations- och teknikcentrum.